Languages

Cast Announcement for Halt!

We are thrilled to announce our cast for Halt! Who Goes There? this autumn at The Dylan Thomas Theatre in Swansea. Directed by Phylip Harries, Designed by Gwyn Eiddior, Music Composed by Jak Poore and lighting designed by Elanor Higgins. The cast are Chris Kinahan, Caryl Morgan, Ceri Phillips and Jack Quick. More news to follow...
http://www.flickr.com/photos/theatr-nanog/sets/72157634194886682/

Adolygiad Ysgol Login Fach

Dyma adolygiad arbennig gan Ysgol Login Fach

"Roedd yr antur anhygoel i ni yma hefyd!
Y gorau eto - er i ni ddweud hynny llynnedd! Sgript yn bwrpasol at yr oed yn cynnwys nifer o eiriau heriol a therminoleg roedd hyn yn cyfoethogi'r perfformiad - braf eu clywed.
Y set a'r gwisgoedd a'r effeithiau sain (defnydd o offeryn) yn wych unwaith eto. Actorion dawnus - geirio ac ynganu campus. roedd yr antur y tu allan yn gyfle arbennig i'r plant uniaethu a'r cymeriadau. Diolch i chi - bawb sydd ynghlwm a'r perfformiad. Sut allwch chi wella ar berfformiad fel hyn?!" Wallace and Bates 078

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog