Languages

Profiad Ani o'i hamser gyda Theatr na nÓg

Dechreuodd yr ‘Ambassador’s Scheme’ ym mis Orffennaf i roi cyfleoedd i bobl ifanc, yn enwedig graddegion i gael profiad gwaith ar cynhyrchiadau Theatr na nÓg. Mae’r cwmni yn agored i osod unigolion yn y meusydd sbesifig y maent efo diddordeb ynddo. ‘Dwi newydd graddio o’r cwrs Theatr & Drama (trwy gyfrwng y Gymraeg) ym Mhrifysgol De Cymru ac yn gweithio tuag at gyrfa fel Rheolwr Llwyfan. Rwy wedi bod yn lwcus iawn i allu neud lot o brofiad gwaith cyn prifysgol ac yn ystod astudio a nawr fel graddegwr rwy’n gallu ffocysu mwy ar y sgiliau hanfodol i mi tra hefyd yn creu cysylltiadau ac felly mae’r hyfforddiant yma yn gret i bobl fel fi.

Lawnsiodd y ‘Llysgenhadon’ eleni yn ystod y perfformiadau o “TOM A Story of Tom Jones - A Musical” ond des i mewn ym mis Orffennaf ar ddechrau’r cynhyrchiad ‘Anturiaethau Anhygoel Wallace & Bates’ ag oedd yn rhedeg dros pedwar wythnos mewn 3 wahanol lleoliad. Gyda phob lleoliad roedd newid yn y gynulleidfaoedd ag oedd yn mynychu’r perfformiadau. Dechreuodd y rhediad gyda perfformiadau ysgol yn yr amgueddfa, wedyn perfformiadau cyhoeddus yn theatr yr amgueddfa gan orffen yn y Cwt Drama yn yr Eisteddfod.

Roedd y perfformiadau cyntaf i ysgolion yn cymryd lle wrth y ‘Clore Discovery Centre’ ddim yn bell o’r arddangosfa newydd ‘Wriggle’. Oherwydd yr arddangosfa cyfagos, sydd yn dangos gwybodaeth ac arddangosfeudd rhyngweithiol, roedd yn cydberthyniad addas i’r perfformiad a fu’r ysgolion gan amlaf yn mynd yna cyn neu ar ôl gwylio’r sioe. Gan fod mwy o ffocws ar yr addysg roedd gosod y perfformiad ar gefn ystafell llawn casgliadau anifeiliaid a pryfed yn pwysleisio themau gwyddonol y darn yn fwy.

Symudodd y sioe wedyn i’r Theatr Reardon Smith, wrth ochr yr amgueddfa. Dyma awditorium crand, traddodiadol ac felly roedd mwy o deimlad o sioe nodweddiadol. Roedd goleuadau mwy soffistigedig a doedd dim angen y speakers ar y llwyfan gan fod y sain yn dod o llefydd penodedig yn yr awditorium. Effeithiodd newid y lleoliad ar yr actorion yn bennaf - Tom Blumberg a Tom Gwynfryn Evans gan fod y ffocws yn wahanol ac felly roedd y perfformiad iddyn nhw yn teimlad hollol newydd a roedd y newidiadau yn amlwg gan fod ofyn i’r bechgyn codi eu lleisiau a gwthio eu symudiadau er mwyn cyrraedd y cynulleidfa ag oedd yn bellach na’r perfformiadau ysgol.

Ar ddiwedd y perfformiad roedd alldaith i’r Cae Trefol (Urban Meadow) i chwilota am pryfed, planhigion a blodau gyda chwyddwydrau. Gweithiodd hwn yn wahanol gyda’r ysgolion nag yn y perfformiadau teulu cyhoeddus. Gyda’r ysgolion roedd mwy o waith gyda ni yr ‘aelodau cast’ i wneud er mwyn hybu’r plant i chwilota am pryfed a phlanhigion ac edrych am yr enwau gwyddonol yn y llyfrau a ddosbarthwyd gan yr amgueddfa. Y gwahaniaeth gyda’r teuluoedd yw fod llai o blant i bob oedolyn a fu’r rhieni yn mwynhau hybu’r plant tra’n ymuno mewn i cyffro yr alldaith.

Daeth y cynhyrchiad i ben yn ystod yr Eisteddfod yn Y Fenni. Yn y ddau lleoliad arall roedd diwrnod i ymarfer cyn agor i’r cyhoedd ond yn y Cwt Drama, gan fod gymaint yn digwydd bob dydd, roedd rhaid gosod y set awr cyn y perfformiad a’i symud allan yn syth ar ôl pob perfformiad. Mae bwrlwm Eisteddfodol yn meddwl fod y gwaith gosod a’r teithio yn gyffrous yn hytrach na blinedig. Doedd dim modd symyd y cae trefol o Gaerdydd i’r Eisteddfod wrth gwrs ond roedd Cae’r Castell ar y maes cyfagos i’r Cwt Ddrama. I ni, roedd y cae yn hollol newydd, a felly roedd pob darganfyddiad yr un mor cyffrous i ni na’r gynulleidfa! Gwelom sioncyn y gwair, brogaod & gwair gwahanol, diddorol. Yn anffodus, doedd yr enwau ddim gyda ni, ond yn hytrach, cynnigom i’r plant ddisgrifio nodweddion y phlanhigion/phryfed er mwyn edrych ar-lein am eu enwau yn lle a annog y plant i feddwl am pethau tebyg.

Image: 

Georgia's take on Wallace and Bates

Hello, my name is Georgia Griffiths and I am a part of the Young Ambassadors Team, I am here to tell you about my experience of working with Theatr na nÓg.

As I am a recent graduate I felt nervous coming out of the comfort of university, but the people at Theatr na nÓg have been very supportive, the family-like feel of their company means they welcome in new faces with open arms. My time working with them on their show of ‘The Amazing Adventures of Wallace and Bates’ and the expedition afterwards has been an experience I didn’t expect to have. I attended a few rehearsals at the beginning of the process to see how the show was directed, what the actors were like and just to plainly find out about the show itself. Considering they only had a quarter of the usual time to put a show together, I think they have created a brilliant piece of theatre. The play itself offers comedy, friendship and adventure, which I think is inspiring to children who watch.

For their first performance week in the National Museum in Cardiff, they had school performances meaning different school children and homeschooled children would come and see the show in the museum and I must say, this was my favorite part of the process. Just watching the children’s reaction throughout the performance was a sight to see and one that I wouldn’t have gotten if not for this opportunity. They were completely engaged the whole time, following the actors every move and word.

The soundtrack throughout the performance was beautiful, it completely grasped the essence of the entire play and somehow, with the magic of music, made you feel like you knew the characters already, that you weren’t meeting them for the first time. The actors Tom Blumberg, who played Henry Walter Bates, and Tom Gwynfryn, who played Alfred Russell Wallace, brought the characters to life in the rehearsal space and even more so on stage. Watching the performance twice everyday for a week may sound monotonous but I assure you it wasn’t at the slightest, the actors kept each performance fresh and new and with different audiences you never knew what you were going to get.

After the performance, the audience would be taken on an exhibition around the museum or explore the outside meadow where they would discover different plants, flowers and creatures and have to find the name. The children seemed to love the exploration side and threw themselves into it.

Overall, the performances of ‘The Amazing Adventures of Wallace and Bates’ seemed to be adored by every audience member and each individual seemed to take a different lesson and/or meaning from the piece, which in my eyes makes the whole experience a success.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog