Languages

A message from us

Theatr na nÓg exists to tell stories, and we will need stories now more than ever as we step into an unknown world, where we are desperate to make sense of it all.


And the need to make sense of it for ourselves and others is overwhelming.


Something that has struck us as we navigate this new world is that no matter how wonderful it is, connected via our devices, nothing does replicate the connection made like that of a live theatrical experience. Live performance is unique.
We cannot do it in isolation.


In the uncertainty of coming weeks and months, we at Theatr na nÓg want to extend our love and well wishes to everyone out there working through the current challenges.


We stand side by side with our friends, our fellow artists. With the venues and their staff. With our audiences, in particular, the school children who visit us each autumn with their teachers.


We must connect and tell our stories.


So we look forward to the time when we can open the Theatr na nÓg storybook to entertain, enlighten and enchant you - to connect with YOU!


Take care, be safe, stay at home, look after one another, and we look forward to seeing you on the other side.


From all of us at Theatr na nÓg

Neges gennym ni

Nôd Theatr na nÓg yw i adrodd straeon, a bydd angen straeon arnom ni yn fwy nag erioed wrth inni gamu i fyd diethr, lle byddwn ni’n ysu i wneud synnwyr o'r cyfan.

Rhywbeth sydd wedi’n taro ni wrth i ni mordwyo’r byd newydd ‘ma, yw does dim byd all cymryd lle perfformiadau byw - Mae’n unigryw.

Yn ystod y cyfnod ansicr hyn a dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, rydym ni yn Theatr na nÓg yn estyn ein cariad a'n dymuniadau da i bawb sy’n wynebu yr heriau cyfredol.

Rydyn ni'n sefyll ochr yn ochr â'n ffrindiau, ein cyd-artistiaid. Gyda'r theatrau a'u staff. Gyda'n cynulleidfaoedd, ac yn benodol, y plant ysgol , sy'n ymweld â ni bob hydref gyda'u hathrawon.

Rhaid i ni cadw ati i gysylltu ac i ddal ati i adrodd ein straeon.
Felly rydyn ni'n edrych ymlaen at yr amser pan allwn ni ail-agor ein llyfr stori i'ch difyrru, a'ch swyno - i ail-gysylltu â CHI!

Cymerwch ofal, byddwch yn ddiogel, arhoswch gartref, edrychwch ar ôl eich gilydd, ac edrychwn ymlaen i groesawu chi gyd nôl I’r theatr yn fuan.

Theatr na nÓg

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog