Languages

Cast Ysbryd Y Pwll / The Ghost of Morfa Colliery

Mae gennym pleser i gyhoeddi ein cast ar gyfer ein cynhychyrchiad 'Ysbryd Y Pwll' a fydd yn cael ei berfformio yn Theatr y Dylan Thomas yn yr hydref.
We are thrilled to announce our cast for 'The Ghost of Morfa Colliery' which will be performing at The Dylan Thomas Theatre this autumn.

Cast
Tonya Smith
Jack Quick
Richard Nichols
Aled Herbert

Image: 

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal