Languages

Cyhoeddiad cast ar gyfer sioe gerdd glodwiw newydd Theatr na nÓg, Eye of the Storm

Bydd Theatr na nÓg (Nye & Jennie, TOM) yn mynd a’u sioe gerdd glodwiw ar ei daith DU cyntaf tymor yr Hydref yma. Mae’r daith sy’n para chwech wythnos yn dilyn y perfformiad cyntaf ar cyfandir Asiaidd cyntaf yn gynharach yn a flwyddyn, a pherfformiwyd i gynulleidfaoedd llawn yn Hong Kong.

Ysgrifennwyd y cynhyrchiad yma gan Gyfarwyddwr Artistig, Geinor Styles. Gyda llwyth o dalent ar y llwyfan a thu ôl, mae cynhyrchiad yma yn siŵr o fod yn theatr drawiadol gyda neges bwerus ag ysbrydoledig yn trafod yr Argyfwng Hinsawdd yr ydym yn ei wynebu a phwysigrwydd rôl y genhedlaeth nesaf i newid y byd.

Enillydd Sioe Gorau i Bobol Ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru, mae Eye of the Storm wedi ei osod yng nghymoedd Cymru ac yn dweud stori Emmie, gofalwr ifanc, lle mae ei angerdd ar gyfer gwyddoniaeth yn ei ysgogi i ddyfeisio corwynt artiffisial i greu ynni adnewyddadwy. Mae’r sioe yn cynnwys trac sain fythgofiadwy gan gyfansoddwr Amy Wadge, sy’n fwyaf adnabyddus am ei gân Thinking Out Loud (ysgrifennwyd gyda Ed Sheeran) ag enillodd Gwobr Grammy ac yn fwyaf diweddar, enillodd Bafta ar gyfer trac sain Un Bore Mercher ar S4C.

Bydd trac sain Amy Wadge yn cael ei berfformio yn fyw ar y llwyfan gan actorion-cerddorwyr talentog wedi’i chydlynu gan cyfarwyddwr cerddorol Barnaby Southgate (Nyrsys; Grandma Saves the Day)

Mae seren-ar-y-gweill, cantores-gyfansoddwr Rosey Cale o Sir Benfro yn dychwelyd fel y prif gymeriad Emmie. Mae cerddoriaeth Rosey wedi ymddangos ar BBC Introducing, BBC Radio Wales ac mae hi’n ymddangosodd ar restr o gerddorion i wylio gan Louder Than War blwyddyn yma.

Bydd Rosey yn cael ei ymuno gan lwyth o dalent Cymraeg gan gynnwys Llinos Daniel, a berfformiwyd yn sioe Nadolig Theatr y Sherman, Yr Hugan Fach Goch. Caitlin McKee, cyn-enillydd gwobr Rhagoriaeth yn Theatr Gerddorol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama, sy’n dychwelyd fel Karen, chwaer Emmie yn y sioe. Mae Keiran Bailey, drymiwr a phianydd talentog, hefyd yn dychwelyd i’r cwmni, sydd wedi ymddangos mewn nifer o gynyrchiadau Theatr na nÓg, gan gynnwys eu sioe gerdd pum seren TOM, lle chwaraeodd drymiwr Chris Slade, ac yn gynhyrchiad 2018 y cwmni Y Bluen Wen.

Dan Miles bydd yn serennu gyda Rosey fel Lloyd, yn ystod saib o deithio rhyngwladol fel aelod o Frankie’s Guys: A Celebration of Frankie Valli and the Four Seasons. Gwelwyd Dan yn ddiweddar yn The Pirates of Penzance yn The Wilton Music Hall. Yn rôl Walt, yr athro ffiseg genfigennus, mae Dan Bottomley yn ymuno â Theatr na nÓg am yr ail dro, yn dilyn y perfformiad ar y sioe gerdd yn Hong Kong ym mis Ionawr 2019. Mae ei chynyrchiadau diweddar yn cynnwys Moll Flanders yn Colchester Mercury a Oberon's Cure gyda Rude Mechanicals Theatre Co.

Ac yn ei berfformiad cyntaf gyda’r cwmni, mae James William-Pattison, graddegwr ddiweddar o Mountview sydd yn perfformio yn gynhyrchiad Queens Theatre Hornchurch, The Hired Man.

Mae Eye of the Storm yn cario mlaen nôd masnach Theatr na nÓg o greu theatr ragorol i bobl ifanc, gyda sgiliau Tîm Creadigol. Carl Davies, a chyrhaeddodd rownd derfynol y Linbury Biennial Prize sydd wedi cynllunio set a gwisgoedd; coreograffydd Maggie Rawlinson; cynllunydd goleuo Elanor Higgins; cynllunydd fideo Andy Pike a Mike Beer a enwebwyd ar gyfer Olivier yw’r cynllunydd sain.

Mae’r daith yn rhedeg trwy mis Medi a Hydref 2019 ac yn ymweld a Edinburgh Kings Theatre, Theatr y Grand Abertawe, Portsmouth Theatre Royal, Birmingham Hippodrome, Glan yr Afon yng Nghasnewydd, Pontio ym Mangor and Canolfan Celfyddydau Aberystwyth.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog