Languages

Llongyfarchiadau Geinor

Mor falch i weld ein Cyfarwyddwr Artistig, Geinor Styles, yn cael ei wobrwyo fel Gymrodyr Anrhydeddol Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ynghyd â Huw Edwards a llu o bobl wych eraill.

Mae gwaith y cyfarwyddydd a dramodydd theatr, Geinor Styles, a aned ym Merthyr Tudful, wedi cael ei gydnabod heddiw gan gymrodoriaeth anrhydeddus a ddyfarnwyd gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae derbynwyr cymrodoriaethau anrhydeddus eraill yn cynnwys Hugo Blick (Awdur, Cynhyrchydd, Cyfarwyddwr ac un o gyn-fyfyrwyr y Coleg), Lynwen Brennan (Rheolwr Cyffredinol - Lucasfilm), Lucy Davies (Cynhyrchydd Gweithredol, Theatr y Llys Brenhinol), Huw Edwards (Darlledwr), Tim Rhys Evans MBE (Sylfaenydd ac Arweinydd "Only Men Aloud" ac "Only Boys Aloud" - sydd hefyd yn gyn-fyfyriwr yn y Coleg) a Dr Alan Watson (bio-wyddonydd a gydnabyddir yn rhyngwladol, sy'n ymchwilio i ffisioleg perfformiad cerddorol).

Yn gyn-fyfyriwr CBCDC, a Chyfarwyddydd Artistig Cwmni Theatr na nÓg, mae Geinor wedi bod yn gweithio yn y diwydiant ers dros pum mlynedd ar hugain, yn creu profiadau theatr hudol i gynulleidfaoedd ifanc yn bennaf. Mae ei gwaith yn ymgorffori ei chariad at straeon ysbrydoledig sydd wedi'u gwreiddio yng Nghymru - yn arbennig felly, caiff storïau difyr hanes cyfoethog Cymru anadl newydd dan ei chreadigrwydd hi. Mae ei brwdfrydedd i rannu'r hanesion hyn, a gwneud theatr yn hygyrch i'r cymunedau y maent yn perthyn iddynt, yn adlewyrchu ethos o greu theatr o'r ansawdd uchaf ar gyfer bobl gyffredin.

Eleni mae'r cwmni'n dathlu 30 mlynedd o brosiect yn Abertawe sy'n croesawu disgyblion dros 80 o ysgolion cynradd i brofi gwefr Theatr na nÓg - ac i nifer helaeth o'r plant, hwn fydd eu profiad cyntaf o theatr fyw.

Yn ogystal â'i gwaith i ysgolion, mae Geinor wedi meithrin ei chwmni i lwyddiant ysgubol mewn theatrau ledled y DU a thu hwnt, gyda chynyrchiadau fel "Tom" - sioe gerdd am yrfa cynnar Syr Tom Jones, a’r sioe gerdd wreiddiol "Eye of the Storm" a berfformiwyd am y tro cyntaf yn Abertawe yn 2017, ac yn Hong Kong ar ddechrau’r flwyddyn hon.

“Mae hyn yn fraint, ac rydw i wrth fy modd o gael cynnig Cymrodoriaeth Anrhydeddol gan y Coleg, yn enwedig gan ei fod yn cydnabod y gwaith rydw i wedi'i greu yng Nghymru ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc. Rwy'n ddiolchgar am yr hyfforddiant a gefais yn y coleg ac yn diolch yn arbennig i Mr David Edwards a oedd, fel fy narlithydd, yn bybyr dros bwysigrwydd creu theatr o ansawdd rhagorol i gynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt. Diolch yn fawr. ”

Mae Geinor ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer taith ledled y DU gyda fersiwn newydd o'i sioe gerdd "Eye of the Storm", a ysgrifennwyd ar y cyd gydag un o gyfansoddwyr caneuon mwyaf poblogaidd y byd, Amy Wadge, enillydd Gwobr Grammy. Mae’r ddrama gerdd yn adrodd stori ysbrydoledig am ferch ifanc sydd wedi'i rhwygo rhwng gofalu am ei mham a llwyddo yn y maes gwyddonol. Bydd "Eye of the Storm" ar daith yr hydref hwn i Gaeredin, Abertawe, Portsmouth, Birmingham, Casnewydd, Bangor ac Aberystwyth. Ewch i eyeofthestormmusical.co.uk.

Image: 

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.