Languages

Llongyfarchiadau Geinor

Mor falch i weld ein Cyfarwyddwr Artistig, Geinor Styles, yn cael ei wobrwyo fel Gymrodyr Anrhydeddol Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ynghyd â Huw Edwards a llu o bobl wych eraill.

Mae gwaith y cyfarwyddydd a dramodydd theatr, Geinor Styles, a aned ym Merthyr Tudful, wedi cael ei gydnabod heddiw gan gymrodoriaeth anrhydeddus a ddyfarnwyd gan Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae derbynwyr cymrodoriaethau anrhydeddus eraill yn cynnwys Hugo Blick (Awdur, Cynhyrchydd, Cyfarwyddwr ac un o gyn-fyfyrwyr y Coleg), Lynwen Brennan (Rheolwr Cyffredinol - Lucasfilm), Lucy Davies (Cynhyrchydd Gweithredol, Theatr y Llys Brenhinol), Huw Edwards (Darlledwr), Tim Rhys Evans MBE (Sylfaenydd ac Arweinydd "Only Men Aloud" ac "Only Boys Aloud" - sydd hefyd yn gyn-fyfyriwr yn y Coleg) a Dr Alan Watson (bio-wyddonydd a gydnabyddir yn rhyngwladol, sy'n ymchwilio i ffisioleg perfformiad cerddorol).

Yn gyn-fyfyriwr CBCDC, a Chyfarwyddydd Artistig Cwmni Theatr na nÓg, mae Geinor wedi bod yn gweithio yn y diwydiant ers dros pum mlynedd ar hugain, yn creu profiadau theatr hudol i gynulleidfaoedd ifanc yn bennaf. Mae ei gwaith yn ymgorffori ei chariad at straeon ysbrydoledig sydd wedi'u gwreiddio yng Nghymru - yn arbennig felly, caiff storïau difyr hanes cyfoethog Cymru anadl newydd dan ei chreadigrwydd hi. Mae ei brwdfrydedd i rannu'r hanesion hyn, a gwneud theatr yn hygyrch i'r cymunedau y maent yn perthyn iddynt, yn adlewyrchu ethos o greu theatr o'r ansawdd uchaf ar gyfer bobl gyffredin.

Eleni mae'r cwmni'n dathlu 30 mlynedd o brosiect yn Abertawe sy'n croesawu disgyblion dros 80 o ysgolion cynradd i brofi gwefr Theatr na nÓg - ac i nifer helaeth o'r plant, hwn fydd eu profiad cyntaf o theatr fyw.

Yn ogystal â'i gwaith i ysgolion, mae Geinor wedi meithrin ei chwmni i lwyddiant ysgubol mewn theatrau ledled y DU a thu hwnt, gyda chynyrchiadau fel "Tom" - sioe gerdd am yrfa cynnar Syr Tom Jones, a’r sioe gerdd wreiddiol "Eye of the Storm" a berfformiwyd am y tro cyntaf yn Abertawe yn 2017, ac yn Hong Kong ar ddechrau’r flwyddyn hon.

“Mae hyn yn fraint, ac rydw i wrth fy modd o gael cynnig Cymrodoriaeth Anrhydeddol gan y Coleg, yn enwedig gan ei fod yn cydnabod y gwaith rydw i wedi'i greu yng Nghymru ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc. Rwy'n ddiolchgar am yr hyfforddiant a gefais yn y coleg ac yn diolch yn arbennig i Mr David Edwards a oedd, fel fy narlithydd, yn bybyr dros bwysigrwydd creu theatr o ansawdd rhagorol i gynulleidfaoedd yng Nghymru a thu hwnt. Diolch yn fawr. ”

Mae Geinor ar hyn o bryd yn paratoi ar gyfer taith ledled y DU gyda fersiwn newydd o'i sioe gerdd "Eye of the Storm", a ysgrifennwyd ar y cyd gydag un o gyfansoddwyr caneuon mwyaf poblogaidd y byd, Amy Wadge, enillydd Gwobr Grammy. Mae’r ddrama gerdd yn adrodd stori ysbrydoledig am ferch ifanc sydd wedi'i rhwygo rhwng gofalu am ei mham a llwyddo yn y maes gwyddonol. Bydd "Eye of the Storm" ar daith yr hydref hwn i Gaeredin, Abertawe, Portsmouth, Birmingham, Casnewydd, Bangor ac Aberystwyth. Ewch i eyeofthestormmusical.co.uk.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog