Languages

Plant Ysgol yn dyfeisio ap newydd i’r ystafell ddosbarth wrth Gydweithio’n Greadigol â Theatr Aml-wobrwyedig a Technolegwyr Proffesiynol

Mewn partneriaeth unigryw rhwng pedair ysgol gynradd, cwmni theatr aml-wobrwyedig a chwmni technoleg a leolir yn Abertawe, aeth prosiect ap newydd sbon rhagddi y gwanwyn hwn.

Nid yn aml fydd ap i blant yn cael ei greu gan blant, ond dyna sydd wrth wraidd ethos y prosiect hwn. Aeth yr ap yn fyw yr wythnos hon mewn digwyddiad arbennig yng ngofal Ysgol Gynradd Sgeti ar gyfer datblygwyr ifanc yr ap a phartneriaid y prosiect. Bellach mae ar gael i’w lawrlwytho am ddim o App Store a Google Play.

"We wanted to give young, creative minds the same tools and industry support that any professional company or organisation looking to create a successful educational app would have access to. Our award-winning productions often tell inspirational stories, challenging preconceptions about what people are capable of, and we’ve been delighted that this exciting project has delivered just that to our local community"
Nancy Sheterline, Rheolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebu yn Theatr na nÓg

Dros gyfnod o 4 mis, bu disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 o Ysgolion Cynradd Ystumllwynarth, Sgeti, Cwmafan a Trelales yn cael eu hyfforddi a’u cefnogi gan Gwmni Technoleg Dysgu Aspire2Be a Theatr na nÓg. Roedd y plant ynghlwm wrth bob cam o’r broses ddatblygu – o greu brîff, i ddylunio’r strwythur, eiconau, golwg a naws, yn ogystal â chreu’r cynnwys rhyngweithiol.

Caiff yr ap, sy’n llawn dop o weithgareddau rhyngweithiol, heriau ystafell ddosbarth a chynnwys o’r tu ôl i’r llenni, ei ddefnyddio gan gannoedd o ysgolion ledled y DI a thu hwnt. Bydd yn ysbrydoli prosiectau creadigol yn yr ystafell ddosbarth sy’n ymwneud â phynciau fel Newid Hinsawdd, bioamrywiaeth, cymdeithas ac iechyd, cynhyrchiadau theatr a systemau tywydd.
Mae’r holl bynciau ar yr ap yn berthnasol i themâu cynyrchiadau gwobrwyedig Theatr na nÓg’s i ysgolion.

Mae’r ap hefyd yn cynnwys pentwr helaeth o gynlluniau gwersi a grëwyd gan dîm o athrawon, sy’n berthnasol i gynnwys newydd Cwricwlwm i Gymru. Â hithau’n gyfnod cyffrous i addysg yng Nghymru, mae’r prosiect hwn yn arddangos pŵer technoleg a chreadigrwydd ar y cyd ar gyfer addysgu’r genhedlaeth nesaf.

Derbyniodd y prosiect arloesol hwn dros £10,000 o nawdd oddi wrth Gronfa Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru, a chefnogaeth gan Western Power Distribution, The Colwinston Trust and Arts & Business Cymru.

Mae’r ap yn rhad ac am ddim ac ar gael wrth chwilio am ‘Theatr na nÓg’ ym mhob prif ddarparwr ap.

Bydd Theatr na nÓg yn mynd ar daith ledled y DU yn yr hydref â sioe gerdd wreiddiol am newid hinsawdd, Eye of the Storm (Enillydd Sioe Orau i Blant a Phobl Ifanc Gwobrau Theatr Cymru 2018) a chyflwyno’r Heliwr Pili Pala, cynhyrchiad newydd am wyddonydd o Gymro enwog, Alfred Russel Wallace a wnaeth ddarganfod theori esblygiad yn annibynnol o Charles Darwin, a hynny am gyfnod o 7 wythnos yn ysgolion Abertawe drwy gydol misoedd Medi a Hydref.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog