Languages

Plant Ysgol yn dyfeisio ap newydd i’r ystafell ddosbarth wrth Gydweithio’n Greadigol â Theatr Aml-wobrwyedig a Technolegwyr Proffesiynol

Mewn partneriaeth unigryw rhwng pedair ysgol gynradd, cwmni theatr aml-wobrwyedig a chwmni technoleg a leolir yn Abertawe, aeth prosiect ap newydd sbon rhagddi y gwanwyn hwn.

Nid yn aml fydd ap i blant yn cael ei greu gan blant, ond dyna sydd wrth wraidd ethos y prosiect hwn. Aeth yr ap yn fyw yr wythnos hon mewn digwyddiad arbennig yng ngofal Ysgol Gynradd Sgeti ar gyfer datblygwyr ifanc yr ap a phartneriaid y prosiect. Bellach mae ar gael i’w lawrlwytho am ddim o App Store a Google Play.

"We wanted to give young, creative minds the same tools and industry support that any professional company or organisation looking to create a successful educational app would have access to. Our award-winning productions often tell inspirational stories, challenging preconceptions about what people are capable of, and we’ve been delighted that this exciting project has delivered just that to our local community"
Nancy Sheterline, Rheolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebu yn Theatr na nÓg

Dros gyfnod o 4 mis, bu disgyblion blynyddoedd 4, 5 a 6 o Ysgolion Cynradd Ystumllwynarth, Sgeti, Cwmafan a Trelales yn cael eu hyfforddi a’u cefnogi gan Gwmni Technoleg Dysgu Aspire2Be a Theatr na nÓg. Roedd y plant ynghlwm wrth bob cam o’r broses ddatblygu – o greu brîff, i ddylunio’r strwythur, eiconau, golwg a naws, yn ogystal â chreu’r cynnwys rhyngweithiol.

Caiff yr ap, sy’n llawn dop o weithgareddau rhyngweithiol, heriau ystafell ddosbarth a chynnwys o’r tu ôl i’r llenni, ei ddefnyddio gan gannoedd o ysgolion ledled y DI a thu hwnt. Bydd yn ysbrydoli prosiectau creadigol yn yr ystafell ddosbarth sy’n ymwneud â phynciau fel Newid Hinsawdd, bioamrywiaeth, cymdeithas ac iechyd, cynhyrchiadau theatr a systemau tywydd.
Mae’r holl bynciau ar yr ap yn berthnasol i themâu cynyrchiadau gwobrwyedig Theatr na nÓg’s i ysgolion.

Mae’r ap hefyd yn cynnwys pentwr helaeth o gynlluniau gwersi a grëwyd gan dîm o athrawon, sy’n berthnasol i gynnwys newydd Cwricwlwm i Gymru. Â hithau’n gyfnod cyffrous i addysg yng Nghymru, mae’r prosiect hwn yn arddangos pŵer technoleg a chreadigrwydd ar y cyd ar gyfer addysgu’r genhedlaeth nesaf.

Derbyniodd y prosiect arloesol hwn dros £10,000 o nawdd oddi wrth Gronfa Cydweithio Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru, a chefnogaeth gan Western Power Distribution, The Colwinston Trust and Arts & Business Cymru.

Mae’r ap yn rhad ac am ddim ac ar gael wrth chwilio am ‘Theatr na nÓg’ ym mhob prif ddarparwr ap.

Bydd Theatr na nÓg yn mynd ar daith ledled y DU yn yr hydref â sioe gerdd wreiddiol am newid hinsawdd, Eye of the Storm (Enillydd Sioe Orau i Blant a Phobl Ifanc Gwobrau Theatr Cymru 2018) a chyflwyno’r Heliwr Pili Pala, cynhyrchiad newydd am wyddonydd o Gymro enwog, Alfred Russel Wallace a wnaeth ddarganfod theori esblygiad yn annibynnol o Charles Darwin, a hynny am gyfnod o 7 wythnos yn ysgolion Abertawe drwy gydol misoedd Medi a Hydref.

Image: 

Cast Announced for Theatre na nÓg’s Award-Winning new musical Eye of the Storm

This autumn multi award-winning Theatr na nÓg (Nye & Jennie, TOM) take their hit musical on its debut UK tour. The six week tour follows hot on the heels of the show’s Asian premiere earlier this year, which performed to sell-out audiences in Hong Kong.
The production is written by Artistic Director, Geinor Styles. With a host of talent both on stage and behind the scenes, this promises to be the kind of theatre that will make an impact with a powerful and inspirational message addressing the Climate Emergency we face and how important the role of the next generation will play in making that change.

Winner of Best Show for Young People at the 2018 Wales Theatre Awards, Eye of the Storm is set in the Welsh Valleys and tells the story of Emmie, a young carer, who’s passion for science leads to her invention of an artificial tornado for renewable energy. The hit show boasts a memorable soundtrack written by the prolific songwriter Amy Wadge, best known for her Grammy Award winning song Thinking Out Loud (co-written with Ed Sheeran) and recent BAFTA Award for her soundtrack to BBC One’s Keeping Faith.
Amy Wadge’s soundtrack will be played live on stage by a cast of eight talented actor musicians, arranged by musical director Barnaby Southgate (Nyrsys; Grandma Saves the Day)

Returning to take the lead role of Emmie is rising star singer-songwriter Rosey Cale. Hailing from Pembrokeshire, Rosey’s music has been featured on BBC Introducing, BBC Radio Wales and has seen Rosey hailed as one of the year’s musicians to watch by Louder Than War.
Rosey will be joined by a wealth of Welsh talent including, Llinos Daniel, who performed at The Sherman Theatre’s Christmas production of Little Red Riding Hood. Caitlin McKee returns to portray Emmie’s sister Karen in the show, a former recipient of the Royal Welsh College of Music and Drama Excellence in Musical Theatre Award. Talented drummer and pianist Keiran Bailey returns to the company, having featured in numerous Theatr na nÓg productions, including their five star Tom Jones musical TOM, in which Keiran portrayed the drummer Chris Slade, and the company’s 2018 production of The White Feather.

Dan Miles will be starring alongside Rosey as Lloyd, taking a break from international touring as a member of the award-winning Frankie’s Guys: A Celebration of Frankie Valli and the Four Seasons. Dan was recently seen in The Pirates of Penzance at The Wilton Music Hall. Cast as Emmie’s jaded physics teacher Walt, Dan Bottomley joins the Theatr na nÓg team for a second time, following his Hong Kong debut with company in January 2019. His recent theatre credits include Moll Flanders at Colchester Mercury and Oberon's Cure with Rude Mechanicals Theatre Co.

Making his debut performance with the company is James William-Pattison, a recent graduate of Mountview who is currently performing in Queens Theatre Hornchurch’s production of The Hired Man.
Living up to Theatr na nÓg’s trademark of bringing the best of theatre for young audiences, Eye of the Storm features a skilled Creative Team including Carl Davies, a finalist in the Linbury Biennial Prize has designed the set and costume; movement by Maggie Rawlinson; lighting design by Elanor Higgins; AV designed by Andy Pike and sound design by Olivier nominee Mike Beer.

The tour runs throughout September and October 2019, visiting Edinburgh Kings Theatre, Swansea Grand Theatre, Portsmouth Theatre Royal, Birmingham Hippodrome, Riverfront Newport, Pontio in Bangor and Aberystwyth Arts Centre.

Image: 

Cyhoeddiad cast ar gyfer sioe gerdd glodwiw newydd Theatr na nÓg, Eye of the Storm

Bydd Theatr na nÓg (Nye & Jennie, TOM) yn mynd a’u sioe gerdd glodwiw ar ei daith DU cyntaf tymor yr Hydref yma. Mae’r daith sy’n para chwech wythnos yn dilyn y perfformiad cyntaf ar cyfandir Asiaidd cyntaf yn gynharach yn a flwyddyn, a pherfformiwyd i gynulleidfaoedd llawn yn Hong Kong.

Ysgrifennwyd y cynhyrchiad yma gan Gyfarwyddwr Artistig, Geinor Styles. Gyda llwyth o dalent ar y llwyfan a thu ôl, mae cynhyrchiad yma yn siŵr o fod yn theatr drawiadol gyda neges bwerus ag ysbrydoledig yn trafod yr Argyfwng Hinsawdd yr ydym yn ei wynebu a phwysigrwydd rôl y genhedlaeth nesaf i newid y byd.

Enillydd Sioe Gorau i Bobol Ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru, mae Eye of the Storm wedi ei osod yng nghymoedd Cymru ac yn dweud stori Emmie, gofalwr ifanc, lle mae ei angerdd ar gyfer gwyddoniaeth yn ei ysgogi i ddyfeisio corwynt artiffisial i greu ynni adnewyddadwy. Mae’r sioe yn cynnwys trac sain fythgofiadwy gan gyfansoddwr Amy Wadge, sy’n fwyaf adnabyddus am ei gân Thinking Out Loud (ysgrifennwyd gyda Ed Sheeran) ag enillodd Gwobr Grammy ac yn fwyaf diweddar, enillodd Bafta ar gyfer trac sain Un Bore Mercher ar S4C.

Bydd trac sain Amy Wadge yn cael ei berfformio yn fyw ar y llwyfan gan actorion-cerddorwyr talentog wedi’i chydlynu gan cyfarwyddwr cerddorol Barnaby Southgate (Nyrsys; Grandma Saves the Day)

Mae seren-ar-y-gweill, cantores-gyfansoddwr Rosey Cale o Sir Benfro yn dychwelyd fel y prif gymeriad Emmie. Mae cerddoriaeth Rosey wedi ymddangos ar BBC Introducing, BBC Radio Wales ac mae hi’n ymddangosodd ar restr o gerddorion i wylio gan Louder Than War blwyddyn yma.

Bydd Rosey yn cael ei ymuno gan lwyth o dalent Cymraeg gan gynnwys Llinos Daniel, a berfformiwyd yn sioe Nadolig Theatr y Sherman, Yr Hugan Fach Goch. Caitlin McKee, cyn-enillydd gwobr Rhagoriaeth yn Theatr Gerddorol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama, sy’n dychwelyd fel Karen, chwaer Emmie yn y sioe. Mae Keiran Bailey, drymiwr a phianydd talentog, hefyd yn dychwelyd i’r cwmni, sydd wedi ymddangos mewn nifer o gynyrchiadau Theatr na nÓg, gan gynnwys eu sioe gerdd pum seren TOM, lle chwaraeodd drymiwr Chris Slade, ac yn gynhyrchiad 2018 y cwmni Y Bluen Wen.

Dan Miles bydd yn serennu gyda Rosey fel Lloyd, yn ystod saib o deithio rhyngwladol fel aelod o Frankie’s Guys: A Celebration of Frankie Valli and the Four Seasons. Gwelwyd Dan yn ddiweddar yn The Pirates of Penzance yn The Wilton Music Hall. Yn rôl Walt, yr athro ffiseg genfigennus, mae Dan Bottomley yn ymuno â Theatr na nÓg am yr ail dro, yn dilyn y perfformiad ar y sioe gerdd yn Hong Kong ym mis Ionawr 2019. Mae ei chynyrchiadau diweddar yn cynnwys Moll Flanders yn Colchester Mercury a Oberon's Cure gyda Rude Mechanicals Theatre Co.

Ac yn ei berfformiad cyntaf gyda’r cwmni, mae James William-Pattison, graddegwr ddiweddar o Mountview sydd yn perfformio yn gynhyrchiad Queens Theatre Hornchurch, The Hired Man.

Mae Eye of the Storm yn cario mlaen nôd masnach Theatr na nÓg o greu theatr ragorol i bobl ifanc, gyda sgiliau Tîm Creadigol. Carl Davies, a chyrhaeddodd rownd derfynol y Linbury Biennial Prize sydd wedi cynllunio set a gwisgoedd; coreograffydd Maggie Rawlinson; cynllunydd goleuo Elanor Higgins; cynllunydd fideo Andy Pike a Mike Beer a enwebwyd ar gyfer Olivier yw’r cynllunydd sain.

Mae’r daith yn rhedeg trwy mis Medi a Hydref 2019 ac yn ymweld a Edinburgh Kings Theatre, Theatr y Grand Abertawe, Portsmouth Theatre Royal, Birmingham Hippodrome, Glan yr Afon yng Nghasnewydd, Pontio ym Mangor and Canolfan Celfyddydau Aberystwyth.

Image: 

Welcome!

This month we welcome not one, but two new faces to the Theatr na nÓg team. Ani Hoskins and Steffi Pickering will be working with us in the roles of Production & Administration Assistant throughout 2019 as the company delivers one of its most ambitious autumn seasons to date.

To celebrate 30 years our autumn school theatre project in Swansea, this year we’ll be doubling our offer and producing two fantastic plays in the autumn term; the adventures of Wales’ own theorist of evolution Alfred Russel Wallace in The Butterfly Hunter, and the award-winning hit musical Eye of the Storm on the Swansea leg of a UK wide tour.

With a great deal of experience working with young people at Theatr na nÓg and Wales Millennium Centre, the company is delighted to welcome back Ani, and to say hello to Steffi as she lends her years of expertise in Stage Management from The Other Room, National Dance Wales and The Sherman Theatre to this busy period of production.

Image: 

Croeso!

Y mis ma rydym yn croesawu nid un, ond dwy wyneb newydd i dîm Theatr na nÓg. Bydd Ani Hoskins a Steffi Pickering yn gweithio gyda ni yn eu swyddi Cynorthwy-ydd Cynhyrchu a Gweinyddu drwy gydol 2019 wrth i'r cwmni gyflwyno un o'i dymhorau mwyaf uchelgeisiol hyd yn hyn.

I ddathlu 30 mlynedd o gynhyrchu theatr i ysgolion yn Abertawe, eleni byddwn yn dyblu ein cynnig ac yn cynhyrchu dwy ddrama wych yn nhymor yr hydref; anturiaethau y gwyddonydd Alfred Russel Wallace yn drama Heliwr y Pili Pala a'n sioe gerdd boblogaidd Eye of the Storm a ffypd yn teithio ledled Cymru a theatrau yn DU

Feel un o’n Llysgenhadon gwreiddiol, a gyda llawer iawn o brofiad o weithio gyda phobl ifanc yn Theatr na nÓg a Theatr Sherman Caerdydd, mae'r cwmni yn falch iawn o groesawu Ani yn ôl, a hefyd i ddweud helo i Steffi wrth iddi cynnig blynyddoedd o arbenigedd mewn Rheolaeth Llwyfan gyda cwmniau The Other Room, Cwmni Dawns Cenhedlaethol a Theatr Y Sherman i helpu ni mewn cyfnod brysur iawn. Croeso!

Image: 

Opportunity - Production and Administration Assistant

Are you a good all-rounder with an interest in theatre?
We’re looking forward to welcoming a new Production and Administration Assisstant to the Theatr na nÓg team soon…

This role is available as a full-time position of 37.5 hours per week to start as soon as possible for a fixed term to 1 November 2019.

The deadline for applications is Thursday 14 March 10am.
Please submit your application by email to kate@theatr-nanog.co.uk

Cyfle - Cynorthwyydd Cynhyrchu a Gweinyddu

Ydych chi’n gwneud tipyn o bob dim yn dda ac mae gennych ddiddordeb yn y theatr?
Rydym yn edrych ymlaen at groesawu Cynorthwyydd Cynhyrchu a Gweinyddu newydd i fod yn rhan o dîm Theatr na nÓg cyn hir...

Mae’r rôl hon ar gael fel swydd llawn amser, 37.5 awr yr wythnos ac i ddechrau cyn gynted â phosib am gyfnod penodol hyd at 1 Tachwedd 2019.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Dydd Iau, 14 Mawrth am 10am.
Cyflwynwch eich ffurflen gais ar e-bost i kate@theatr-nanog.co.uk

Great War drama brings new success to education favourite

The moving story of a boy fighting in World War One has helped a Swansea cultural initiative win powerful approval ratings.

New figures show that the city's annual Schools Theatre Project is rated by 97% of participating teachers as "excellent."
The most recent staging of the event centred on play The White Feather, a poignant fictional account of how a young boy - wishing to impress his father - enlisted. He then fought in the Battle of Mametz Wood where South Wales battalions suffered grave losses.
The annual scheme, thought to be unique to Swansea, has run for 29 years. It is delivered by Swansea Council's Museum Service in partnership with award-winning bilingual organisation Theatr na nÓg and National Waterfront Museum.
Robert Francis-Davies, the council's cabinet member for investment, regeneration and tourism, said: "I congratulate all those involved in the Schools Theatre Project.
"The most recent staging saw nearly 6,000 young people see The White Feather and attend World War One workshops, attracted more than £50,000 of funding to the city and involved nearly 100 schools.
"The external funding means that this is a low-cost exercise for schools, one with which they offer many pupils their first event experience of live theatre.
"Around half of the schoolchildren who took part were from Communities First areas, a focus for tackling poverty.
"There are very few, if any, UK projects of this nature, with such a long history and with such continuing success."

Geinor Styles, artistic director at Theatr na nÓg, said: "We are very grateful to Swansea Council for providing us a foundation to enable young people to engage with their culture and history and to make it part of their day-to-day learning. This has resulted in this event being unique not only to Wales but the UK."
Every autumn, the Schools Theatre Project in Swansea sees schools undertake classroom work alongside a day at cultural and heritage venues in Swansea Marina.
Last autumn's cultural programme included hands-on and interactive workshops at both Swansea Museum and the National Waterfront Museum. Children were able to discuss roles with actors and learn more about the First World War's impact on Wales.
Activity was carried out in English and Welsh. Some schools took part in activity with Swansea University's Technocamps outreach programme.
Philip Bendle, the key stage two lead at Morriston Primary School, said: "The play was excellent and very moving. There was an outstanding presentation by Swansea Museum. All the children enjoyed the activity and were moved by the experience."
Birchgrove Primary School said that this "truly brilliant" project combined "pathos, tension, angst and - remarkably - humour."
Blaenymaes Primary School said: "A day out like this is invaluable for primary schools. Every child should have the chance to watch a live performance like this, especially when it is linked to local history."
One 10-year-old guest said: "I loved the activities in the museum! The play told me everything about the war; I didn't know how horrible it had been. I had a great time and really enjoyed it."
Funders in 2018 included The Colwinston Trust, Arts Council of Wales, and that organisation's Go and See scheme.
Preparations are now being made for this year's 30th anniversary staging of Schools Theatre.

The full project evaluation can be read by clicking the attached pdf.

Image: 
pdf document: 

Drama'r Rhyfel Mawr yn boblogaidd mewn ysgolion

Mae stori deimladwy am fachgen yn brwydro yn y Rhyfel Byd Cyntaf wedi helpu menter ddiwylliannol yn Abertawe i ennill llawer o glod.

Mae ffigurau newydd yn dangos bod Prosiect Theatr Ysgolion blynyddol y ddinas wedi'i nodi fel digwyddiad "ardderchog" gan 97% o'r athrawon a gymerodd ran.
Roedd perfformiad diweddaraf y digwyddiad yn seiliedig ar ddrama Y Bluen Wen, sy'n disgrifio hanes ffuglennol a theimladwy bachgen ifanc a listiodd mewn ymdrech i blesio ei dad. Bu'n brwydro ym Mrwydr Coed Mametz lle lladdwyd llawer o filwyr o fataliynau de Cymru.
Mae'r cynllun blynyddol sy'n unigryw i Abertawe wedi'i gynnal am 29 o flynyddoedd. Cyflwynir y cynllun drwy Wasanaeth Amgueddfa Cyngor Abertawe mewn partneriaeth â sefydliad dwyieithog arobryn Theatr na nÓg ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.
Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet y Cyngor dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Hoffwn longyfarch pawb a oedd yn rhan o'r Prosiect Theatr Ysgolion.
"Roedd bron 6,000 o bobl ifanc yn bresennol ym mherfformiad diweddaraf The White Feather ac mewn gweithdai am y Rhyfel Byd Cyntaf, gan greu mwy na £50,000 o gyllid i'r ddinas a chynnwys bron 100 o ysgolion."

Meddai Geinor Styles, cyfarwyddwr artistig Theatr na nÓg, "Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyngor Abertawe am ddarparu sylfaen i ni alluogi pobl ifanc i fod yn rhan o'u diwylliant a'u hanes ac i'w gwneud yn rhan o'u haddysg o ddydd i ddydd."
Bob hydref, mae Prosiect Theatr Ysgolion Abertawe'n gweld ysgolion yn gwneud gwaith yr ystafell ddosbarth ochr yn ochr â diwrnod mewn lleoliadau diwylliannol a threftadaeth ym Marina Abertawe.
Roedd rhaglen ddiwylliannol yr hydref diwethaf yn cynnwys gweithdai ymarferol a rhyngweithiol yn Amgueddfa Abertawe ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Roedd cyfle i blant drafod rolau ag actorion ac i ddysgu mwy am effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Gymru.
Cynhaliwyd gweithgareddau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Cymerodd rai ysgolion ran yn y gweithgareddau gyda rhaglen allgymorth Technocamps Prifysgol Abertawe.
Mae arianwyr 2018 yn cynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru a chynllun Ewch i Weld y sefydliad.

Mae'r paratoadau'n mynd rhagddynt ar gyfer perfformiad eleni sy'n dathlu 30 o flynyddoedd ers sefydlu'r Theatr Ysgolion.

Image: 
pdf document: 

A blog by Daisy Williams – Volunteer turned Production Assistant

I started riffling through photos last week, trying to collect together the best ones with all the people I’ve met over the past three and a half years and it was amazing to stumble across pictures I didn’t even know I had. One in particular is the one shown here, from the day of the first production I saw by Theatr na nÓg; ‘You Should Ask Wallace.’ At the time I was a student in my final weeks at the University of Wales Trinity St David’s in Carmarthen and my lecturer was Ioan Hefin. We were rehearsing for our final production, and at the start of one rehearsal Ioan said; “Let’s not rehearse tomorrow, why don’t you all come and watch me perform a one man play instead?” (or something to that effect), and none of us were going to say no to that offer.

The performance was at The National Botanical Gardens of Wales where the new Wallace Bust was being unveiled that day in the Wallace Garden, which is where I first met the marvellous Alfred Russel Wallace. We travelled through his early life, his dislike of school and love of discovering things in library by himself, to meeting Henry Walter Bates and learning how to collect specimens; beetles, bugs and butterflies, to adventuring across the Amazon to create one of his most important collections. I was captivated.

Now if you’ve ever stepped foot into the na nÓg offices you’ll know that if anything coincidental or fateful happens it is branded ‘spooky’ and a large part of the day then will be spent on talking about how ‘spooky’ that thing is. Well, the evening before the performance, without knowing what company Ioan was performing with I had actually emailed Geinor, na nÓg’s Artistic Director about volunteering (*cue spooky music). I met Geinor a few weeks earlier when she came in to talk about the company and about a show she was Directing called TOM the Musical…

So, as I arrived at the Gardens that morning Ioan said; “I’ve got someone who wants to meet you,” (or something like that, this happened over 4 years ago now so I can’t remember his exact words) and after the performance I did indeed meet Geinor and our Production Manager Geraint.

Two weeks later I was in the office! I had made it, they let me in, I had got past the doors of a professional theatre company and they didn’t YET suspect I didn’t know a thing. I can’t remember what exactly I did that week, but I must have done something right as I was asked to come back for a few days the following week. Then the coolest thing ever happened; I got to help at the TOM auditions at the WMC. Now this doesn’t sound like a lot, but at the time being given a backstage pass around the WMC and taking actors from point A to point B for their auditions was the coolest thing that had happened in my thus far short career. At one point as I was showing one person in and one person out, I hovered around outside the audition room, and I can tell you the guy in there belting out ‘It’s Not Unusual’ was amazing. I can’t remember who it was, but I just knew that if that was the standard na nÓg were working with, this show was going to be epic.

Then I had to go off and actually try and earn some money, and I got an acting job for a few weeks, but I knew come hell or high water (that phrase is ironic as I was performing on the ferry between Holyhead and Dublin as a children’s entertainer… but I can’t talk about that now…) I wanted to be involved in one way, shape or form with TOM the Musical and I think up to that point I had managed to hide how much I loved Tom Jones from Geinor. I probably only managed to keep that a secret until September 2nd 2015 though…the day after I started working for the company.

I had emailed Geinor a few weeks before I was due to come back from North Wales and asked if she needed any more help in the office, then once I got back I had spent a day running around Cardiff handing out CV’s in various shops looking for a job, I got a phonecall from Geinor where she offered me a position at the company for two days a week. I was standing outside Crabtree & Evelynn at the time and if we had been in a movie, the moment I hung up the phone the camera would have panned from my face to above my head as the music started playing as I spun on the spot with my arms outstretched, and the wind started blowing in my hair dramatically… Anyway, I didn’t actually spin on the spot but you get the idea, I felt like a weight had been lifted, that I’d got my foot in the door.

I will say coming into a company and the first production you start working on is a UK no 1 tour is pretty intimidating, especially when you have a cast and team that are honestly the most talented bunch I’ve ever met and you’re there like the spare part in the corner. BUT I had the most amazing mentor, the incandescent Sara Lewis! She was amazing, I think she could tell when I didn’t have a clue what was going on and would quietly take me aside and give me a lovely little job to do away from the madness of it all.

Then in January 2016 we set up the Young Ambassador team, one of the things I’m most proud to have come out of my time working at na nÓg. It was a chance to let young people volunteer and get their start in the company like I had. They started by helping us on TOM, collecting data from our audiences and then played roles in ‘The Amazing Adventures of Wallace and Bates.’ Over the past 3 years we have opened the door to around 60 young people through the Young Ambassador scheme, and I love now keeping up to date on everything that they’ve moved on to do.

I am so lucky to have been a part of na nÓg, starting as a volunteer then becoming a full-time member of staff. It’s been fun and hard and mind-boggling at times and I have made connections and friendships for life. The Board have always been amazing, the Ambassadors and of course the core team in the office who I’ve worked with everyday. I’ve done a number of different jobs; flyering, finding schools who’ve gotten lost coming to see our shows, made endless cups of tea, gone on tour and even stood in as Stage Manager at the last minute (which I find incredibly cool and still brag about now if I’m honest).

Out of everyone I’ve worked with I have to especially thank Geinor. Thank you for taking a chance on me all those years ago and making a phone call that literally changed my life at a time when I wasn’t sure where I fitted in this industry.

Anyway, although I’m leaving at the end of the month, this is just ‘see you soon,’ not a goodbye. You see they have to let me back, I’m the only one who knows where I’ve hidden the cameras…

Image: 

Pages

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Download our app

Download our creative learning app for the classroom and home!

Download on the App storeGet it on Google play

From our blog