Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Mae un o gynyrchiadau mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd Theatr na nÓg yn dychwelyd i’r llwyfan yr Hydref hwn. Adrodda Ac Abertawe’n Fflam hanes teimladwy ond doniol Rosie Birch, merch ifanc sy’n symud i Abertawe fel faciwî ar ddechrau’r Ail Ryfel Byd.

Gwyliwn Rosie yn tyfu’n hŷn yn ystod cyfnod y rhyfel, wrth iddi brofi’r bomio, y dogni bwyd a’r blacowts.

Unwaith eto bydd Theatr na nÓg yn cyflwyno bywydau pobl arferol yn byw mewn cyfnodau eithriadol, i’ch myfyrwyr.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog