Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Mae un o gynyrchiadau mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd Theatr na nÓg yn dychwelyd i’r llwyfan yr Hydref hwn. Adrodda Ac Abertawe’n Fflam hanes teimladwy ond doniol Rosie Birch, merch ifanc sy’n symud i Abertawe fel faciwî ar ddechrau’r Ail Ryfel Byd.

Gwyliwn Rosie yn tyfu’n hŷn yn ystod cyfnod y rhyfel, wrth iddi brofi’r bomio, y dogni bwyd a’r blacowts.

Unwaith eto bydd Theatr na nÓg yn cyflwyno bywydau pobl arferol yn byw mewn cyfnodau eithriadol, i’ch myfyrwyr.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.