Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Wallace

Chris Kinahan

Yn wreiddiol o Hendy-Gwyn, Sir Caerfyrddin, Mae Chris nawr yn byw yn Glasgow. Graddiodd Chris gyda ByC (Anrh) mewn Actio o Brifysgol Y Drindod Dewisant yn 2009. Mae ei waith theatr yn cynnwys 'Y Gelyn Cudd' , 'Gluscabi' (Theatr na nÓg), Sioe un dyn hynod o lwyddiannus 'The Love of a Clown' (Edinburgh Fringe) a 'Ma Bili'n Bwrw'r Bronco' (Theatr na nÓg/Canolfan Mileniwm Cymru). Mae ei waith teledu yn cynnwys 'Rownd a Rownd' (Rondo).

Bates

Carwyn Jones

Yn wreiddiol o Lanfairpwll, Ynys Mon, cafodd Carwyn ei hyfforddi yn Ysgol Gerdd a Drama'r Guildhall, Llundain. Mae ei waith theatr yn cynnwys 'Esther', 'Cysgod y Cryman', 'Y Gofalwr' (Theatr Genedlaethol Cymru),'Silence' (RSC Fringe), 'Bitsh!', 'Johnny Delaeny' (Cwmni Fran Wen), 'O Gam i Gam' (Arad Goch), Madog (Cwmni Mega), 'Ma Bili'n Bwrw'r Bronco' (Theatr na nÓg/Canolfan Mileniwm Cymru) a 'Halibalw, Hwyliau'n Codi' (Bara Caws). Mae ei waith teledu yn cynnwys 'Rownd a Rownd' (Ffilmiau'r Nant), 'Judge John Deed' (BBC) a 'Blodau a Sombreros' (Cwmni Da).

Tîm Cynhyrchu

Production Manager

Geraint Chinnock

Cyfansoddwr

Jak Poore

Cynllunydd

Kitty Callister

Rheolydd Llwyfan

Kate Hughes

Awdur

Geinor Styles

Cyfarwyddwr

Cyfarwyddydd

Ioan Hefin

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog