Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Sylwadau

Sylwadau

"Diolch yn fawr yawn am y sioe a'r alldaith arbennig! Pawb wedi mwynhau'n fawr iawn. Actorion yn wych gyda'r plant. Gweithgareddau bywiog a diddorol oedd wedi dal sylw'r plant yn syth."
Ysgol Gynradd Gymraeg Y Ferch o'r Sgêr

"Sioe bywiog gweladwy iawn a wnaeth cadw sylw plant oed Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1. Iaith yn heriol i'r plant ond ystumiau yn atgyfnerthu - er mwyn helpu dealltwriaeth. Syniad hyfryd i gynnal sesiwn chwilota tu allan - plant wedi mwynhau a chadw ardasg."
Ysgol Gynradd Gymraeg Tan-y-lan

"Roedd yr actorion wedi hoelio sylw'r plant o'r cychwyn. Defnyddiwyd iaeth raenus ac roedd lefel y testun yn addas i blant flwyddyn 2. Cynhyrchiad da iawn - roedd y plant wedi mwynhau'r perfformaid yn fawr."
Ysgol Gynradd Gymraeg Melin Gruffydd

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog