Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Teithiwch nôl mewn amser i Oes Fictoria i gwrdd dau wyddonydd sydd ar fin mynd ar daith i'r Amason!

Wrth iddynt adrodd eu hanes hudolus, fe gewch chi hefyd gyfle i fentro ar daith eich hunain er mwyn darganfod rhywbeth newydd a rhyfeddol!

Bydd y digwyddiad byw a rhyngweithiol yma yn rhoi cyfle i blant i rannu eu profiadau gyda’u cyfoedion, a rhoi gwell dealltwriaeth iddyn nhw o’r bywyd naturiol sydd o’u hamgylch.

Unwaith yn rhagor, bydd Theatr na nÓg yn eich swyno â stori hyfryd a fydd yn hudo cynulleidfaoedd ifanc ac ysbrydoli meddyliau ifanc.

Yn ogystal â’r perfformiad, bydd yr actorion yn mynd â’r gynulleidfa ar daith allan i’r awyr agored ar alldaith!

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.