Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Mae’n haf ac mae’r ysgol wedi gorffen am y tro. Mae pump crwt yn byw eu breuddwydion a’u gofidion mewn maes chwarae lleol yng nghymoedd y de.

Mae ei gem, a elwir yn ‘broncoing’, yn chwim ac yn beryglus. Mae 'broncoing' yn arwydd o ddyndod – ac yn rhywbeth mae Bili a’i ffrindiau yn ddiamynedd yn aros amdano.

Ychydig a wyddent pa mor sydyn a chwta y daw hyn i’w rhan a hynny heb ddewis yr haf yma. Mae'r sioe glodfiw yma yn ddigwyddiad theatrig heb ei hail. Mae wyth actor yn chwarae rhan yn y ddrama bwerus hon sy’n stori o ddiniweidrwydd plentyndod a’r daith beryglus i oedolaeth.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog