Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Bianchi Hŷn

Dafydd Rhys Evans

Bianchi

Iestyn Arwel

Aled Hŷn

Gareth John Bale

Aled

Rhys Downing

Jason Hŷn

Osian Rhys

Rhys

Sion Ifan

Bili

Carwyn Jones

Jason

Chris Kinahan

Cyfarwyddwr

Geinor Styles

Cyfansoddwr

Jak Poore

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog