Ieithoedd

Welcome!

This month we welcome not one, but two new faces to the Theatr na nÓg team. Ani Hoskins and Steffi Pickering will be working with us in the roles of Production & Administration Assistant throughout 2019 as the company delivers one of its most ambitious autumn seasons to date.

To celebrate 30 years our autumn school theatre project in Swansea, this year we’ll be doubling our offer and producing two fantastic plays in the autumn term; the adventures of Wales’ own theorist of evolution Alfred Russel Wallace in The Butterfly Hunter, and the award-winning hit musical Eye of the Storm on the Swansea leg of a UK wide tour.

With a great deal of experience working with young people at Theatr na nÓg and Wales Millennium Centre, the company is delighted to welcome back Ani, and to say hello to Steffi as she lends her years of expertise in Stage Management from The Other Room, National Dance Wales and The Sherman Theatre to this busy period of production.

Image: 

Croeso!

Y mis ma rydym yn croesawu nid un, ond dwy wyneb newydd i dîm Theatr na nÓg. Bydd Ani Hoskins a Steffi Pickering yn gweithio gyda ni yn eu swyddi Cynorthwy-ydd Cynhyrchu a Gweinyddu drwy gydol 2019 wrth i'r cwmni gyflwyno un o'i dymhorau mwyaf uchelgeisiol hyd yn hyn.

I ddathlu 30 mlynedd o gynhyrchu theatr i ysgolion yn Abertawe, eleni byddwn yn dyblu ein cynnig ac yn cynhyrchu dwy ddrama wych yn nhymor yr hydref; anturiaethau y gwyddonydd Alfred Russel Wallace yn drama Heliwr y Pili Pala a'n sioe gerdd boblogaidd Eye of the Storm a ffypd yn teithio ledled Cymru a theatrau yn DU

Feel un o’n Llysgenhadon gwreiddiol, a gyda llawer iawn o brofiad o weithio gyda phobl ifanc yn Theatr na nÓg a Theatr Sherman Caerdydd, mae'r cwmni yn falch iawn o groesawu Ani yn ôl, a hefyd i ddweud helo i Steffi wrth iddi cynnig blynyddoedd o arbenigedd mewn Rheolaeth Llwyfan gyda cwmniau The Other Room, Cwmni Dawns Cenhedlaethol a Theatr Y Sherman i helpu ni mewn cyfnod brysur iawn. Croeso!

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog