Ieithoedd

Cast Announced for Theatre na nÓg’s Award-Winning new musical Eye of the Storm

This autumn multi award-winning Theatr na nÓg (Nye & Jennie, TOM) take their hit musical on its debut UK tour. The six week tour follows hot on the heels of the show’s Asian premiere earlier this year, which performed to sell-out audiences in Hong Kong.
The production is written by Artistic Director, Geinor Styles. With a host of talent both on stage and behind the scenes, this promises to be the kind of theatre that will make an impact with a powerful and inspirational message addressing the Climate Emergency we face and how important the role of the next generation will play in making that change.

Winner of Best Show for Young People at the 2018 Wales Theatre Awards, Eye of the Storm is set in the Welsh Valleys and tells the story of Emmie, a young carer, who’s passion for science leads to her invention of an artificial tornado for renewable energy. The hit show boasts a memorable soundtrack written by the prolific songwriter Amy Wadge, best known for her Grammy Award winning song Thinking Out Loud (co-written with Ed Sheeran) and recent BAFTA Award for her soundtrack to BBC One’s Keeping Faith.
Amy Wadge’s soundtrack will be played live on stage by a cast of eight talented actor musicians, arranged by musical director Barnaby Southgate (Nyrsys; Grandma Saves the Day)

Returning to take the lead role of Emmie is rising star singer-songwriter Rosey Cale. Hailing from Pembrokeshire, Rosey’s music has been featured on BBC Introducing, BBC Radio Wales and has seen Rosey hailed as one of the year’s musicians to watch by Louder Than War.
Rosey will be joined by a wealth of Welsh talent including, Llinos Daniel, who performed at The Sherman Theatre’s Christmas production of Little Red Riding Hood. Caitlin McKee returns to portray Emmie’s sister Karen in the show, a former recipient of the Royal Welsh College of Music and Drama Excellence in Musical Theatre Award. Talented drummer and pianist Keiran Bailey returns to the company, having featured in numerous Theatr na nÓg productions, including their five star Tom Jones musical TOM, in which Keiran portrayed the drummer Chris Slade, and the company’s 2018 production of The White Feather.

Dan Miles will be starring alongside Rosey as Lloyd, taking a break from international touring as a member of the award-winning Frankie’s Guys: A Celebration of Frankie Valli and the Four Seasons. Dan was recently seen in The Pirates of Penzance at The Wilton Music Hall. Cast as Emmie’s jaded physics teacher Walt, Dan Bottomley joins the Theatr na nÓg team for a second time, following his Hong Kong debut with company in January 2019. His recent theatre credits include Moll Flanders at Colchester Mercury and Oberon's Cure with Rude Mechanicals Theatre Co.

Making his debut performance with the company is James William-Pattison, a recent graduate of Mountview who is currently performing in Queens Theatre Hornchurch’s production of The Hired Man.
Living up to Theatr na nÓg’s trademark of bringing the best of theatre for young audiences, Eye of the Storm features a skilled Creative Team including Carl Davies, a finalist in the Linbury Biennial Prize has designed the set and costume; movement by Maggie Rawlinson; lighting design by Elanor Higgins; AV designed by Andy Pike and sound design by Olivier nominee Mike Beer.

The tour runs throughout September and October 2019, visiting Edinburgh Kings Theatre, Swansea Grand Theatre, Portsmouth Theatre Royal, Birmingham Hippodrome, Riverfront Newport, Pontio in Bangor and Aberystwyth Arts Centre.

Image: 

Cyhoeddiad cast ar gyfer sioe gerdd glodwiw newydd Theatr na nÓg, Eye of the Storm

Bydd Theatr na nÓg (Nye & Jennie, TOM) yn mynd a’u sioe gerdd glodwiw ar ei daith DU cyntaf tymor yr Hydref yma. Mae’r daith sy’n para chwech wythnos yn dilyn y perfformiad cyntaf ar cyfandir Asiaidd cyntaf yn gynharach yn a flwyddyn, a pherfformiwyd i gynulleidfaoedd llawn yn Hong Kong.

Ysgrifennwyd y cynhyrchiad yma gan Gyfarwyddwr Artistig, Geinor Styles. Gyda llwyth o dalent ar y llwyfan a thu ôl, mae cynhyrchiad yma yn siŵr o fod yn theatr drawiadol gyda neges bwerus ag ysbrydoledig yn trafod yr Argyfwng Hinsawdd yr ydym yn ei wynebu a phwysigrwydd rôl y genhedlaeth nesaf i newid y byd.

Enillydd Sioe Gorau i Bobol Ifanc yng Ngwobrau Theatr Cymru, mae Eye of the Storm wedi ei osod yng nghymoedd Cymru ac yn dweud stori Emmie, gofalwr ifanc, lle mae ei angerdd ar gyfer gwyddoniaeth yn ei ysgogi i ddyfeisio corwynt artiffisial i greu ynni adnewyddadwy. Mae’r sioe yn cynnwys trac sain fythgofiadwy gan gyfansoddwr Amy Wadge, sy’n fwyaf adnabyddus am ei gân Thinking Out Loud (ysgrifennwyd gyda Ed Sheeran) ag enillodd Gwobr Grammy ac yn fwyaf diweddar, enillodd Bafta ar gyfer trac sain Un Bore Mercher ar S4C.

Bydd trac sain Amy Wadge yn cael ei berfformio yn fyw ar y llwyfan gan actorion-cerddorwyr talentog wedi’i chydlynu gan cyfarwyddwr cerddorol Barnaby Southgate (Nyrsys; Grandma Saves the Day)

Mae seren-ar-y-gweill, cantores-gyfansoddwr Rosey Cale o Sir Benfro yn dychwelyd fel y prif gymeriad Emmie. Mae cerddoriaeth Rosey wedi ymddangos ar BBC Introducing, BBC Radio Wales ac mae hi’n ymddangosodd ar restr o gerddorion i wylio gan Louder Than War blwyddyn yma.

Bydd Rosey yn cael ei ymuno gan lwyth o dalent Cymraeg gan gynnwys Llinos Daniel, a berfformiwyd yn sioe Nadolig Theatr y Sherman, Yr Hugan Fach Goch. Caitlin McKee, cyn-enillydd gwobr Rhagoriaeth yn Theatr Gerddorol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama, sy’n dychwelyd fel Karen, chwaer Emmie yn y sioe. Mae Keiran Bailey, drymiwr a phianydd talentog, hefyd yn dychwelyd i’r cwmni, sydd wedi ymddangos mewn nifer o gynyrchiadau Theatr na nÓg, gan gynnwys eu sioe gerdd pum seren TOM, lle chwaraeodd drymiwr Chris Slade, ac yn gynhyrchiad 2018 y cwmni Y Bluen Wen.

Dan Miles bydd yn serennu gyda Rosey fel Lloyd, yn ystod saib o deithio rhyngwladol fel aelod o Frankie’s Guys: A Celebration of Frankie Valli and the Four Seasons. Gwelwyd Dan yn ddiweddar yn The Pirates of Penzance yn The Wilton Music Hall. Yn rôl Walt, yr athro ffiseg genfigennus, mae Dan Bottomley yn ymuno â Theatr na nÓg am yr ail dro, yn dilyn y perfformiad ar y sioe gerdd yn Hong Kong ym mis Ionawr 2019. Mae ei chynyrchiadau diweddar yn cynnwys Moll Flanders yn Colchester Mercury a Oberon's Cure gyda Rude Mechanicals Theatre Co.

Ac yn ei berfformiad cyntaf gyda’r cwmni, mae James William-Pattison, graddegwr ddiweddar o Mountview sydd yn perfformio yn gynhyrchiad Queens Theatre Hornchurch, The Hired Man.

Mae Eye of the Storm yn cario mlaen nôd masnach Theatr na nÓg o greu theatr ragorol i bobl ifanc, gyda sgiliau Tîm Creadigol. Carl Davies, a chyrhaeddodd rownd derfynol y Linbury Biennial Prize sydd wedi cynllunio set a gwisgoedd; coreograffydd Maggie Rawlinson; cynllunydd goleuo Elanor Higgins; cynllunydd fideo Andy Pike a Mike Beer a enwebwyd ar gyfer Olivier yw’r cynllunydd sain.

Mae’r daith yn rhedeg trwy mis Medi a Hydref 2019 ac yn ymweld a Edinburgh Kings Theatre, Theatr y Grand Abertawe, Portsmouth Theatre Royal, Birmingham Hippodrome, Glan yr Afon yng Nghasnewydd, Pontio ym Mangor and Canolfan Celfyddydau Aberystwyth.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog