Ieithoedd

Cyhoeddi’r cast ar gyfer stori ryfel Gymreig gyfareddol Theatr na nÓg, Y Bluen Wen

Yr hydref hwn bydd Theatr na nÓg yn cyflwyno stori ddirdynnol am deulu, cariad a cholled yn Theatr Dylan Thomas Abertawe.

Yn dilyn breuddwyd bachgen ifanc yn Abertawe am antur adeg y rhyfel a’r realiti llym y mae'n ei wynebu, mae Y Bluen Wen yn ailgread hudol o’r frwydr enwog yng Nghoedwig Mametz yng ngogledd Ffrainc adeg y rhyfel, lle y lladdwyd neu anafwyd bron i 4000 o Gymry yn 1916.

Mae’r cynhyrchiad gwreiddiol hwn yn plethu naratif â cherddoriaeth werin swynol Gymreig yn hyfryd a chaiff ei arwain gan gast o actorion adnabyddus a cherddorion dawnus: Huw Blainey, y mae ei rolau amlwg yn y gorffennol wedi cynnwys Boy yn addasiadau Theatr y Sherman a’r New Vic o The Borrowers, a Lloyd yng nghynhyrchiad Theatr na nÓg Eye of the Storm; yr actor a’r cerddor Keiran Bailey fu’n ymddangos yng nghynyrchiadau blaenorol Theatr na nÓg Tom ac Eye of the Storm ac y mae ei gredydau cerddorol yn cynnwys gwaith gyda Charlotte Church a Mabon Jamie Smith ymhlith eraill; Geraint Rhys Edwards, sydd wedi gweithio ar ffilm, teledu a llwyfan ar draws y wlad ac enillodd gwobr Dorothy L Sayers am y newydd-ddyfodiad gorau; ac mae'r cwmni yn falch iawn o groesawu talent newydd o Sir Gaerfyrddin sef Lara Lewis, a raddiodd yn ddiweddar o Ysgol Actio Guildford.

Bydd perfformiadau Cymraeg a Saesneg o Y Bluen Wen yn cael eu cynnal yn Theatr Dylan Thomas Abertawe ar benwythnos Sul y cofio ym mis Tachwedd, i goffáu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a chanmlwyddiant y bleidlais i fenywod. Bydd pythefnos o berfformiadau a gweithdai ymdrochol ar gyfer ysgolion ar gael hefyd.

Dywedodd Cyfarwyddwr Y Bluen Wen, Dan Lloyd:
'Mae'n gyffrous i fod yn cyfarwyddo drama mor gynnes ond trasig am frwydr teulu yn ystod erchyllterau'r Rhyfel Byd cyntaf. Mae’n gast gwych a fydd yn dod â chyfnod bythgofiadwy yn ein hanes yn fyw trwy adrodd storïau, barddoniaeth a cherddoriaeth.'

Am ragor o wybodaeth am y sioe, clipiau y tu ôl i'r llenni a chyhoeddiadau am werthu tocynnau, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol @theatrnanog.

Image: 

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.