Ieithoedd

Hoffwn gyflwyno ein Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Wel helo!, Dwi m’ond eisiau cyflwyno fy hun fel aelod newydd dÎm Theatr na nÓg. Fi yw Rheolwr Marchnata, y Wasg a Chyfathrebu i’r cwmni, a fy enw i yw Nancy Sheterline.

Dyma ychydig o’m hanes i. Rydw i wedi symud nôl i Abertawe ar ôl bron i 10 mlynedd i ffwrdd. Roeddwn i arfer gweithio yn yr adran farchnata yn Theatr Phoenix yn Exeter. Rydw i’n hoff o foch cwta, power tools a betys!

Mae'n saff i ddweud bod cynlluniau cyffrous yn deillio o na nÓg a dwi’n ysu i ddechrau gweithio ar ein holl prosiectau.

Dydd Mawrth diwethaf, cefais y pleser o gyfarfod ein Llysgenhadon Ifanc - grŵp o ysgrifenwyr, cyfarwyddwyr, actorion a chreadigwyr ifanc, sy newydd ddechrau ar eu gyrfaoedd ym myd y theatr.

Rydw i’n edrych mlaen i gwrdd a phobl yr ydym eisoes â chysylltiadau a chreu cysylltiadau newydd hefyd - ond yn y cyfamser, os hoffech gysylltu â mi i ddweud helo, neu drosglwyddo unrhyw beth sy'n ymwneud â marchnata, y wasg neu'r cyfryngau, yna cysylltwch â fi ar nancy@theatr-nanog.co.uk

Image: 

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog