Ieithoedd

Iaith ar Waith

Ar ddydd Iau y 14eg o Orffennaf, 2016, fe wnaeth Theatr na nÓg cymryd rhan yn digwyddiad blynyddol Ysgol Bryn Gwyn - Iaith ar Waith. Trefnwyd y digwyddiad gan yr adran Gymraeg er mwyn hysbysi i ddisgyblion Blwyddyn 9 sut mae’r Gymraeg yn cael eu defnyddio yn y gweithle a pwysigrwydd dwyieithrwydd. Cynrychiolwyd y Cwmni gan ein Rheolwr Cynyrchu, Geraint Chinnock

“Fel rhywun a gaeth ei fagu mewn teulu di-gymraeg ond yn ffodus i gael ei addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, braint oedd cael y cyfle i siarad gyda’r cenhedlaeth nesa ac i rannu fy mhrofiadau personol o weithio i Gwmni dwyieithog fel Theatr na nÓg, ac i dynnu sylw at y cyfleuon gwaith sydd ar gael i bobl sydd yn gallu cyfarthrebu yn y ddwy iaith”

Yn ogystal a cyfraniadau gan sefydliadau Cymraeg/Dwyieithog eraill – Cynulliad Genedlaethol Cymru, Coleg Sir Gar, yr Urdd, Telesgop…, braf oedd clywed cyfraniad gan person adnabyddus i’r cwmni, yr actor/cyfarwydwyr – Ioan Hefin.

Image: 

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.