Ieithoedd

Mae Western Power Distribution yn Cyhoeddi Cefnogaeth ar gyfer Sioe Gerdd Ynni Adnewyddadwy Llwyddiannus

Yr wythnos hon agorodd y sioe gerdd arobryn Eye of the Storm gymal Cymru o’i thaith yn y DU mewn digwyddiad arbennig a noddir gan Western Power Distribution yn Theatr Grand Abertawe.

Agorodd y cynhyrchiad i glod mawr yn yr Alban yn gynharach yr hydref hwn, gan gipio adolygiadau 5 seren. Wedi'i greu gan gwmni theatr Cymraeg, Theatr na nÓg, mae'r naratif yn canolbwyntio ar fam a merch sy'n byw mewn tlodi yng nghartref symudol yn Aberdâr. Yn ofalwr i'w mam, mae Emmie yn cael ei thynnu i mewn i'w hawch i astudio ffiseg a thywydd eithafol fel ffordd o ddianc rhag ei sefyllfa, gan ddyfeisio system arloesol o dynnu ynni adnewyddadwy o gorwyntoedd artiffisial ar hyd y ffordd.

Mae WPD, gweithredwr rhwydwaith trydan De Cymru, wedi cytuno i noddi'r adnoddau addysgol i gyd-fynd â'r cynhyrchiad. Wedi'i anelu at gynulleidfaoedd 8 - 12+ oed, mae Eye of the Storm yn cynnig cyfleoedd dysgu o amgylch themâu’r newid yn yr hinsawdd, merched mewn STEM, tywydd eithafol a thrydan, ynghyd â chodi ymwybyddiaeth o faterion cymdeithasol gan gynnwys gofalwyr ifanc ac iechyd meddwl.

Mae Theatr na nÓg a WPD hefyd yn gweithio gyda'i gilydd i helpu i godi ymwybyddiaeth o Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth y gweithredwr trydan. Mae'r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn darparu cefnogaeth ychwanegol i gwsmeriaid ynni a allai fod yn agored i niwed mewn sefyllfa toriad trydan a chael trafferth i ymdopi. Gall hyn gynnwys pobl mewn sefyllfaoedd teuluol cymhleth fel Emmie, neu unigolion sy’n ddibynnol ar drydan yn feddygol, sy’n hŷn neu’n anabl, neu sydd ag anghenion cyfathrebu fel nam ar eu golwg neu eu clyw. Gall eraill sy'n agored i niwed dros dro, fel ymadawyr ysbyty neu famau â babanod newydd-anedig hefyd ymuno â'r gofrestr.

Mae'n gyflym ac yn hawdd cofrestru ar gyfer cefnogaeth ychwanegol gan y gwasanaeth PSR cyfrinachol trwy ymweld â https://www.westernpower.co.uk/customers-and-community/priority-services neu ffonio 0800 096 3080. Os ydych chi'n fyddar neu yn drwm eich clyw, gallwch siarad â thîm WPD ar y rhif uchod gan ddefnyddio Text Relay trwy ddeialu 18001 yn gyntaf gan ddefnyddio'ch ffôn testun.

Dywedodd Karen Welch, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol WPD: “Rydym yn falch iawn o allu cefnogi’r cynhyrchiad hwn, sy’n tynnu sylw at rai negeseuon pwysig iawn ar gyfer ein hoes ni.”

Yn dilyn wythnos o berfformiadau yng Nghaeredin ac yna Abertawe, bydd Eye of the Storm ar daith i Portsmouth, Birmingham, Casnewydd, Bangor ac Aberystwyth. Mae tocynnau ar werth nawr, ewch i eyeofthestormmusical.co.uk.

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog