Ieithoedd

Theatr na nÓg yn dathlu cael eu henwebu am dair gwobr gan Broadway World UK am eu sioe Tom The Musical

Mae Theatr na nÓg, y cwmni cynhyrchu theatr sydd â’i gartref yng Nghastell-nedd, yn falch o gael ei gynnwys yn enwebiadau eleni ar gyfer Broadwayworld U.K. am eu sioe, Tom the Musical.

Fe deithiodd y sioe, a gynhyrchwyd gan y cwmni o Dde Cymru, ar hyd a lled y DU yn ystod y Gwanwyn eleni ac ymddangos o flaen cynulleidfa lawn yng Nghanol Mileniwm Cymru gan wneud dros £1miliwn yn y swyddfa docynnau. "Rydym ar ben ein digon ac yn hynod o falch, nid yn unig dros y sioe, ond hefyd dros ein Tom ni – sef Kit Orton sydd wedi ei enwebu am wobr actor gorau. Mae’n fraint aruthrol i gwmni bychan, sy’n cynhyrchu gwaith ar gyfer cynulleidfaoedd ysgol yn bennaf, i gael ein cynnwys ar restr mor glodfawr," eglurodd Geinor Styles, cyfarwyddwraig y sioe. "Rydym hefyd yn hynod o ddiolchgar i Gyngor Celfyddydau Cymru, HSBC a theatrau Rhondda Cynon Taf a Chastell-nedd Port Talbot am eu cefnogaeth wrth ddatblygu’r fenter gyffrous yma.”

Mae’r sioe wedi ei henwebu mewn tri chategori, Y Sioe Gerdd Newydd Orau, y Cynhyrchiad Rhanbarthol Gorau ar Actor Gorau mewn Sioe Gerdd ar gyfer Kit Orton.

Os hoffech bleidleisio, cofrestrwch eich cyfeiriad e-bost a phleidleisiwch yma. Fe gymer tua phum munud ichi gwblhau eich pleidlais. http://www.broadwayworld.com/westend/article/Voting-Now-Open-for-the-201...

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog