Ieithoedd

Tu ôl y llen - Eye of the Storm - Behind the Scenes

Nôl yn 2019 gwnaethon ni sioe o’r enw Eye of the Storm, stori am ofalwr ifanc o’r enw Emmie Price. Mae’n breuddwydio am fod yn siaswr stormydd yn America, ond mae angen iddi edrych ar ôl ei mam. Roedd Eye of the Storm yn sioe gerddorol gyda chaneuon wedi’u hysgrifennu gan Amy Wadge.

Alison Palmer oedd y Rheolwr Llwyfan ar y cynhyrchiad ac mae wedi creu’r fideo yma i ddangos yr holl bethau sydd angen cael eu gwneud cyn i chi allu gweld y cynhyrchiad gorffenedig ar y llwyfan CLICIWCH YMA I WYLIO

Mae gennym ni hefyd lwythi o ddeunydd tu ôl i’r llen a chyfweliadau ar YOU TUBE

Mae yna hefyd weithgareddau ar ein ap gallwch hefyd eu gwneud wedi’i selio ar y sioe. Ewch i weld os oes un rhywbeth hoffech chi ei wneud! CLICIWCH YMA AM EIN AP

_______________________________________________________________________

Back in 2019 we did a show called Eye of the Storm about a young carer called Emmie Price, who dreams of being a storm chaser in America, but has to look after her mam. It was a musical with songs written by the Grammy Award Winning songwriter Amy Wadge.

Alison Palmer was our brilliant Company Stage Manager on the production and she has put together this video to show you all of the things that have to be done before you see the finished production on stage CLICK HERE TO WATCH

We also have loads more behind the scenes footage and interviews on YOU TUBE

We have fun activities on our app you could also do related to the show. Take a look and see if one suits you! CLICK HERE FOR OUR APP

Image: 

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play