Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Fel gwirfoddolwr yn St Bevan’s Hospital Radio mae gan DJ Dani Walkman y swydd orau yn y byd i gyd, oherwydd mae'n credu bod gan bawb gân i'w chanu.

Hynny yw, nes iddo gwrdd â Peggy, claf ar Ward East 5, sy'n ei droelli o amgylch ei bys bach wrth iddo geisio dyfalu ei chân arbennig hi?

Mewn cyfieithiad newydd gan Jeremi Cockram, mae’r ddrama gynnes hon, gan Kathryn Chandler, yn lythyr cariad at y GIG ac at bawb sy’n gwirfoddoli eu gwasanaeth.

Wedi'i chomisiynu'n wreiddiol gan National Theatre Wales, bydd y sioe dwymgalon hon a berfformir gan Dion Davies, a'i chyfarwyddo gan Phil Clark a Christian Patterson yn codi'ch ysbryd ac yn ailddatgan eich ffydd mewn pobl.

Sub Welsh Mainmenu

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play