Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Carys Wehden

Cynorthwyydd Cynhyrchu a Gweinyddu

Mae Carys yn dod o bentref bach yn agos i Goed Duon yng nghymoedd De Cymru. Symudodd hi i Firmingham i astudio Drama a Saesneg Llen ym mhrif ysgol Birmingham yn 2013. Roedd Carys yn byw ac yn astudio yn Amsterdam am flwyddyn Erasmus ac roedd hi wedi graddio yn 2017. Ar ôl graddio, roedd Carys wedi symud adref i weithio fel Cynorthwyydd Dysgu am flwyddyn mewn ysgol gyfun iaith Cymraeg yn Sir Caerffili.
Cyn ymuno ag Theatr na nÓg yn Awst 2019 roedd hi wedi astudio gradd Meistr mewn Rheolaeth yn y Celfyddydau yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae Carys nawr wedi symud i Abertawe yn agos i’r traeth.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog