Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Llysgynhadon na nÓg

Sefydlwyd yr cynllun Llysgenhadon Theatr na nÓg ym mis Ionawr 2016 er mwyn cefnogi a mentora pobl gyda diddordeb mewn yrfa yn y byd theatrig.
Mae’r prosiect yn gynnig profiad o weithio gyda cwmni theatr profesiynol. Yn 2016, fe wnaeth y Llysgenhadon cefnogi na nÓg efo amryw o cynhyrchiadau gan gynnwys, TOM yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Anturiaethau Anhygoel Wallace & Bates fel perfformwyr yn Amgueddfa Caerdydd a’r Eisteddfod a hefyd cynorthwyo Ysbryd y Pwll yn Theatr Dylan Thomas yn Abertawe. Ein nod yw i weithio gyda gymaint o bobl ag sy’n bosib trwy’r Gymraeg a’r Saesneg.
Trwy gynnig y profiadau yma, ein gôl yw i gyfrannu at datblygiad sgiliau newydd pobl gweithgar ac angerddol sydd eisiau gyrfa yn y byd theatr.
Rydym yn edrych ymlaen i wahodd aelodau newydd i’r tîm!
Gweithdy, Chwefror yr 20fed

Ambassador Workshop gan theatr na nOg ar Vimeo.

Power of Words

The Power of Words - Interviews from theatr na nOg on Vimeo.

Heliwr Pili Pala

Yr Hydref hwn bu ein Llysgenhadon yn cynorthwyo gyda'n cynhyrchiad o'r Heliwr Pili-Pala - drama am Alfred Russel Wallace a'i ddarganfyddiad o theori esblygiad. Arweiniodd ein Llysgenhadon ddisgyblion ysgolion cynradd o amgylch yr amgueddfeydd ym Marina Abertawe a chyflwyno gweithdy Alfred Russel Wallace yn Amgueddfa Abertawe. Cliciwch yma i ddarllen post blog am brofiad ein Llysgenhadon.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

O ein blog