Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Debbie Webster

Yn wreiddiol o Brighton, mae Debbie bellach yn gweithio yn ysgol gynradd Ystumllwynarth, y Mwmbwls fel athrawes Blwyddyn 6 a Chydlynydd Cyfnod Allweddol 2. Mae wedi dysgu ar draws y dosbarthiadau cynradd ac mae'n credu bod plant yn dysgu orau drwy brofi'r byd o'u cwmpas yn uniongyrchol. Fel y cyfryw mae hi'n ffan mawr o ddefnyddio cynyrchiadau Theatr na nOg fel sylfaen ar gyfer pwnc bob tymor, gan alluogi plant i ddefnyddio'r cynhyrchiad i adeiladu gwaith llythrennedd a dyniaethau dychmygus. Gyda'i dosbarth mae hi wedi bod yn rhan o'r gwaith o adeiladu app TNN a datblygu adnoddau i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth sy'n cyd-fynd â phob cynhyrchiad.

Cyn ei gyrfa addysgu, roedd Debbie yn rheolwr ar gyfer Partneriaeth John Lewis ym Mryste. Mae hi wrth ei bodd yn yr awyr agored, ac yn hoff o dyfu ei ffrwythau a'i llysiau ei hun, nofio a chanŵio yn y môr a mynd am droeon hir ar hyd llwybrau'r arfordir.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog