Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Dysgu Creadigol

Mae potensial gan brofiadau theatrig i danio'r ddychymyg a cael effaith positif gydol oes. Mae Theatr na nÓg yn credu yn gryf yn hyn ac yn ceisio manteisio ar hyn ar bob achlysur. Yn ogystal â adrodd streuon ysbrydoledig, rydym hefyd yn creu pecynnau 'dysgu creadigol' penodol i gyd fynd gyda'n cynhyrchiadau. Creuwyd adnoddau unigryw i bob cynhyrchiad ac maent yn rhan anatod o'r gwaith rydym yn creu. Cynlluniwyd yr elfen 'dysgu creadigiol' i gefnogi ein nôd o ysbrydoli ein cynulleidfaeoedd a ein cyfranwyr i ddadgloi eu potensial creadigol, eu doniau a'u chwilfrydedd am y byd o'n hamgylch.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog