Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Gweithdai a Sesiynnau Holi ac Ateb

Mae Theatr na nÓg yn ymfalchio yn y ffaith ei bod yn barod i rannu ei brofiadau gyda'u mynychwyr. Un ffordd maent yn cyflawni hyn yw drwy gynnig sesiynnau holi ac ateb a gweithdai ar ol perfformiadau. Yn y sessiynnau, rhoddir y cyfle i gynulleidfaeoedd i gwrdd a'r cast a'r criw ac y cyfle iddyn nhw ofyn cwestiynnau am y cynhyrchiad.

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal