Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Elanor Higgins

Cynllunudd Goleuo

Mae Elanor yn Cynllunydd Goleuo llaw rhydd i Theatr, Opera, Dawns, Sioau Cerdd Theatr i Blant a gwaith Theatr ar leoliad. Mae ei gwaith wedi cael eu gweld led led y Deurnas Unedig ac yn rhyngwladol gan gynnwys y Ty opera yn Sydney yn 2016.
Mae ei gwiath diweddara yn cynnwys sioeau preswyl a wobrwywyd gan SCAMP 'Scarecrows Wedding'' 'Tiddlers and Other Terrific Tales’, ‘Stick Man, live on stage’ a 'Private Peaceful'.
Mae ei cynyrchiadau eraill yn cynnwys, 'Henry VI' a ‘Richard The Third’ i gwmni Omidaze a WMC - cast benywaid a gafodd eu perfformio yn gwagle yn y to'r Canolfan y Mileniwm. ‘Lotty’s War’ cyfarwyddiad Bruce Guthrie, ‘Young Writers Festival’ i Pentabus, ‘The Magic Toyshop’ i Invisible Ink a Theatr Iolo,

Mae gwaith diweddara Elanor i Theatr na nÓg yn cynnwys 'Ysbryd y Pwll' cyfarwyddiad Geinor Styles, 'Y Gelyn Cudd' cyfarwyddiad Phylip Harries a 'Ysbryd y Pwll' cyfarwyddiad Phylip Harries.
Gwaith i Theatr Genedlaethol Cymru,'Chwalfa', ‘Y Negesydd’, ‘Pridd’ (a enwebwyd am gynllun goleuo gorau yn Gwobrau Theatr Cymru yn 2014) ‘Rhwyng Dau Fyd’, ‘Dyled Eileen’, ‘Sgint’, ‘Dau Un Un Dim’, ‘Yn Y Tren’ a ‘ Y Gofalwr’
I Gwmni Bara Caws 'Difa', For Cwmni Fran Wen 'Saer Y Ser' a'Drych'. ‘The Birds’ i Unusual Theatre School. ‘Flowers from Tunisia’ i Torch Theatre; ‘Yr Argae’, ‘Maes Terfyn’, i Sherman Cymru; ‘Black Crows’ i Clean Break.
Mae ei gwaith Opera yn cynnwys ‘The Rape of Lucretia’ a ‘The Marriage of Figaro’ i Goleg Brenhinol Cerdd a Cerdd a Drama Cymru, ‘A Real Princess’, ’Sweeny Todd’ a ‘Rakes Progress’ i Opera Cenedlaethol Cymru . ‘The Marriage of Figaro’ i Opera Draig, ‘Carmen’ i Opra Cymru.

Cyn cychwyn ar gyrfa llaw rhydd, gweithiodd Elanor i Opera Cenedlaethol Cymru, The Royal National Theatre a The Leicester Haymarket fel technegydd goleuo.
Graddiwyd o Goleg Brenhinol Cerdd a Cerdd a Drama Cymru lle mae dal yn gweithio fel darlithydd gwadd.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.