Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Eye of the Storm Trailer from theatr na nOg on Vimeo.

Ar ôl derbyn clôd aruthrol pam perfformiwyd y sioe yn gyntaf yn 2017, yn ystod mis Ionawr, bydd ein sioe gerdd Eye of the Storm yn cael ei perfformio yng Nghwyl SPARK yn Hong Kong. Bydd mwy o fanylion i ddilyn ar ein wefan ar Drydar ac Weplyflr yn yr wythnosau i ddod.

Eye of the Storm

Y Sio Orau ar Gyfer Plant a Phobol Ifanc - Gwobrau Theatr Cymru 2018

Gan Geinor Styles ac Amy Wadge
ac mean partneriaeth â Technocamps

“when clouds fill up the sky and the rain falls on you…I won’t mind, at least I feel alive’

Drama gerddorol newydd yw Eye of the Storm a fydd yn eich cyffwrdd i’r byw. Drwy gyfrwng caneuon gwreiddiol gan Amy Wadge, enillydd Gwobr Grammy (Thinking Out Loud gydag Ed Sheeran), cawn ddilyn hanes Emmie. A ddylai hi ddilyn ei breuddwyd o fod yn wyddonydd neu a ddylai hi aros adref i ofalu am ei mam? Mae hi mewn penbleth llwyr. Mae ganddi gyfle unigryw i wireddu ei breuddwyd o gael mynd i astudio i America, a rhaid iddi frwydro i sicrhau ei lle ar y cwrs gwyddoniaeth drwy gymryd rhan mewn cystadleuaeth STEM, gyda’i dyfais anghyffredin am egni adnewyddadwy.

Cyflwynir y stori ysbydoledig yma gan 8 o actorion sydd hefyd yn gerddorion talentog, a nhw fydd yn chwarae’r gerddoriaeth yn fyw ar y llwyfan i bob sioe.
 
Digwyddiad theatrig sy’n taflu goleuni ar berson ifanc dewr, penderfynol ond sydd eto’n llawn tosturi, ac sy’n sicr o swyno ac ysbrydoli pobl ifanc.

Bydd y perfformiadau hwn yn uniaith Saesneg

Cefnogir Theatr na nÓg gan Sefydliad PRS a’i gronfa Beyond Borders

.: 

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal