Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Eye of the Storm Trailer from theatr na nOg on Vimeo.

Eye of the Storm
Gan Geinor Styles ac Amy Wadge
ac mewn partneriaeth â Technocamps

“when clouds fill up the sky and the rain falls on you…I won’t mind, at least I feel alive’

Premiere drama gerddorol newydd yw Eye of the Storm a fydd yn eich cyffwrdd i’r byw. Drwy gyfrwng caneuon gwreiddiol gan Amy Wadge, enillydd Gwobr Grammy (Thinking Out Loud gydag Ed Sheeran), cawn ddilyn hanes Emmie. A ddylai hi ddilyn ei breuddwyd o fod yn wyddonydd neu a ddylai hi aros adref i ofalu am ei mam? Mae hi mewn penbleth llwyr
 
Mae ganddi gyfle unigryw i wireddu ei breuddwyd o gael mynd i astudio i America, a rhaid iddi frwydro i sicrhau ei lle ar y cwrs gwyddoniaeth drwy gymryd rhan mewn cystadleuaeth STEM, gyda’i dyfais anghyffredin am egni adnewyddadwy.

Cyflwynir y stori ysbydoledig yma gan 8 o actorion sydd hefyd yn gerddorion talentog, a nhw fydd yn chwarae’r gerddoriaeth yn fyw ar y llwyfan i bob sioe.
 
Digwyddiad theatrig sy’n taflu goleuni ar berson ifanc dewr, penderfynol ond sydd eto’n llawn tosturi, ac sy’n sicr o swyno ac ysbrydoli pobl ifanc.

Mae’r cynhyrchiad hwn yn gysylltiedig â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol, gyda rhaglen addysg wedi ei chreu gan Technocamps.

Yn addas i Gyfnod Allweddol 2 a 3.
Bydd y perfformiadau hwn yn uniaith Saesneg

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog