Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Amserlen y Dydd

Amserlen y Dydd

Perfformiad bore

 • 09.50 – Cyrraedd Theatr Dylan Thomas
 • 10.00 – Gwylio Eye of the Storm
 • 11.00 – Cwrdd â'r Cast
 • 11.30 – Cino (dewch â phecyn bwyd gyda chi)
 • 12.15 – Rhannu’n ddau grŵp, y naill i gerdded draw i Amgueddfa Abertawe a’r llall i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Yna cyfnewid. Gall mwyafrif o 45 o blant fynychu pob gweithdy yn yr amgueddfeydd, felly byddwch yn barod i rannu’ch grŵp yn ddau.
 • 14.30 – Bws adref o safle’r tu allan i Amgueddfa Abertawe

Perfformiad prynhawn

 • 09.50 - CyrraeddAmgueddfa Abertawe.Rhannu’n ddau grŵp, y naill i gerdded draw i Amgueddfa Abertawe a’r llall i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Yna cyfnewid. Gall mwyafrif o 45 o blant fynychu pob gweithdy yn yr amgueddfeydd, felly byddwch yn barod i rannu’ch grŵp yn ddau.
 • 12.15 – Cino (dewch â phecyn bwyd gyda chi)
 • 12.50 – Cerdded i Theatr Dylan Thomas i wylio Eye of the Storm
 • 14.00 – Cwrdd â'r Cast
 • 14.30 – Bws adref o safle’r tu allan i Amgueddfa Abertawe/li>

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog