Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Blaenwelwdiad i Athrawon

Blaenwelwdiad i Athrawon

Dydd Mawrth 19 Medi 4pm hyd at 6pm
yn Theatr Dylan Thomas, Abertawe

Eich cyfle i gael rhagflas o’r perfformiad er mwyn paratoi’n llawn cyn ymweliad eich grŵp, i gael mynediad at ein hadnoddau ar- lein, i gael rhagflas o weithgareddau’r amgueddfeydd ac i roi adborth i ni.

Mae hwn yn gynhyrchiad newydd sbon, felly er mwyn sicrhau y bydd eich disgyblion yn elwa i’r eithaf o’r profiad, ‘rydym yn argymell y dylai o leiaf un athro o’ch ysgol fynychu’r blaenwelediad.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog