Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Griff

Peter Mooney

"Graddiodd Peter o Rose Bruford fee Actor/Cerddor yn 2014. Ers hynny, mae e wedi perfformio yn nifer o theatrau led led y wlad ac erdrych ymlaen i weithio gyda Theatr na nÓg am y tro cyntaf.

Credydau yn cynnwys: The Commitments (West End a taith DU), Romeo & Juliet (Watermill Theatre), The Ballad of Rudy (Machester Royal Exchange), Save+Quit (Edinburgh Fringe)"

Karen

Caitlin Mckee

Cafodd Caitlin ei eni a'i magu yng Nghaerdydd ac roedd wastad angerdd ganddi berfformio ers yn ifanc. Derbyniodd ei BA Perfformio gradd Celfyddydau yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin a dreuliodd semester yn astudio Theatr Gerddorol ym Mhrifysgol Wilkes yn Pennsylvania. Yna aeth Caitlin ymlaen i astudio MA Theatr Gerddorol yng Ngholeg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru.

Mae ei gredydau yn y coleg yn cynnwys - Mam Jacks / Cinderella's Mother (Into The Woods) Sawl fenyw (I Love You, You're Perfect, Now Change) Cantores (Broadway To the Bay)

Ers graddio, mae ei gredydau yn cynnwys - Angry Wife / Whore ( My Lands Shore - All Star Productions) Bethan Bimbo ( Cysgun Brysur - Arad Goch), troslais i'r Ambiwlans Awyr i Blant yn Nghymru, Prif canwr i A Tribute to Dame Shirley Bassey a Casualty i'r BBC.

Emmie

Rosey Cale

Mae Rosey yn 23 ac yn bow yn Sir Benfro.

Mae hi wedi graddio fel Actor o Brifysgol y Drindod Dewi Sant. Just Jump bydd ei swydd proffesiynol cyntaf fel actor.
Yn 2016 rhyddhawyd Rosey ei EP cyntaf 'Creating Images'. Mae hi'n ymddangos fel gwestai yn fyw ar BBC Radio Wales ar Jamie Owen's Morning Show ac mae wedi cael nifer o ddramâu wedi'u perfformio ar gorsafoedd radio yn y DU.

Bydd Rosey yn cymryd y brif rôl o Emmie yn 'Eye Of The Storm' -sioe gerdd newydd gan Theatr na nÓg yn dechrau ym mis Medi 2017.

Walt

Daniel Lloyd

Magwyd Daniel Rhosllannerchrugog a hyfforddwyd yn Ysgol Berfformio East 15. Mae bellach yn byw yn Llandyrnog, Sir Ddinbych gyda'i wraig Elen a'u dau blentyn. Yn ddiweddar, mae wedi cwblhau blwyddyn yn y West End yn sioe gerdd Roddy Doyle - The Commitments yn y Palace Theatre, a gyfarwyddwyd gan Jamie Lloyd . Chwaraeodd y rôl arweiniol o Deco ar sawl achlysur, yn ogystal a pum rol arall. a llwyddo i gwrdd a'i brif arwyr - Brian May a Paul McCartney.

Credydau theatr yn cynnwys: Little Shop of Horrors, Tom: Tom Jones the Musical (Taith DU Theatrau rhif: 1) As You Like It (Ludlow a chastell Stafford) Some like it Hotter (Taith DU) Mods Rox (The New Wolsey Theatre), Deffro'r Gwanwyn / Spring Awakening, Sioe gerdd newydd (Theatr Genedlaethol Cymru / Elen Bowman). Gluscabi, Melangell, Y Dywysoges a'r Heliwr Me, a Giant! i Theatr na n'Og, The Comedy of Errors (Gŵyl Shakespeare Stafford ) ac Romeo & Juliet am Bitesize Theatre.

Credydau i Theatr Clwyd Cymru yn cynnwys: Little Shop of Horrors, The Hub, The Taming Of The Shrew, Animal Farm, Yesterday The Suicide, Tales From Small Nations, A Dream Midsummer Night a 12 o pantomeim roc n rôl yn olynol gan gynnwys Sleeping Beauty, Aladdin, Robin Hood & The Babes yn The Wood, Cinderella, Jack and the Beanstalk, Beauty and the Beast a Two Portions of Dick.

Gweithiodd Dan i Disney ar y Muppets movie Most Wanted yn stiwdios Pinewood (cafodd i gyfarfod a gweithio gyda Kermit, Fozzie a Animal yn y cnawd!)

Credydau teledu yn cynnwys: Will (9th floor Productions ar gyfer y farchnad UDA) a gyfarwyddwyd gan Shekar Kapoor a ysgrifennwyd gan awful y Moulin Rouge Craig Pearce, ASRA (S4C) (Dau Dŷ a Ni, Mici yn Tipyn o Stad, Dafydd Meirion yn A470 (ITV,) ac mewn nifer o ffilmiau fer.

Mae Dan yn gitarydd / canwr-gyfansoddwr / aml-offerynnwr proffesiynol ac wedi cael llwyddiant gyda'i albwm stiwdio solo cyntaf Tro Ar Fyd a cyrrhaeddodd rhif 3 yn siart BBC Radio Cymru. Mae'n gyson ar deledu a radio Cymraeg yn perfformio ei ganeuon ei hun. Ymddangosiadau yn cynnwys: Wedi 3, Ar Gamera, Yr Ystafell Fyw, Trac, Gofod, Bro, Gwyl y Faenol Bryn Terfel, Pws, Wedi 7, Noson Lawen, Nodyn, Uned 5, Bandit a llawer mwy. Ysgrifennodd, cynhyrchodd a perfformiodd Daniel gerddoriaeth ar gyfer y rhaglen deledu teledu ASRA ... gallwch hefyd ei weld yn whare rôl EMS y Cyfrifiadur! Yn ddiweddar mae wedi dechrau profi'r byd o gyfarwyddo drwy ddod yn gyfarwyddwr cynorthwyol i Theatr na nÓg ar Ysbryd y Pwll. Fe yw brif canwr yn y band Daniel Lloyd a Mr Pinc sydd wedi rhyddhau sawl record ac wedi teithio'n helaeth dros y 10 mlynedd diwethaf. Un o uchafbwyntiau'r ei yrfa mor belled oedd perfformio yn Gŵyl y Faenol Bryn Terfel yn 2008.

@Thedanlloyd

Mr Church

Kieran Bailey

Mae Kieran wedi bod yn chwarae'r piano a drymiau o oedran cynnar iawn. Dechreuodd ymddiddori mewn canu ac actio yn ei arddegau hwyr cyn mynd ymlaen i astudio drymiau ac offerynnau taro yn DrumTech yn Llundain.

Dros y pum mlynedd diwethaf mae wedi gweithio fel cerddor broffesiynol yn y stiwdio recordio, perfformiad cerddorol byw ac yn theatr.

Mae ei gredydau cerddorol yn cynnwys: recordio EP's 1,2,3 a 4 Charlotte Church, ynghyd â thaith 2012/13 o DU, UDA a Chanada gan gynnwys dyddiadau yng Ngŵyl SXSW yn Texas, Music Week Canada yn Toronto a sesiynau byw ar gyfer Billboard yn New York, Rhydian Roberts (X Factor), Steve Balsamo, Magenta (Albwm Gorau a Band Byw Gorau yng Ngwobrau CRS 2009), Jamie Smith's Mabon (Daith Ewropeaidd 2010), Sion Russell Jones (Taith y DU 2012), P & O Cruise Ship Pit Band Drymiwr llongau Oriana, Oceana ac Artemis (cefnogi artistiaid gan gynnwys Jimmy James, Bobby Crush a Headliners Theatre Company), Christina Booth (recordio albwm a'r lawnsiad yn 2010), Aelod o band pit Avenue Q (perfformiad cyntaf Cymreig 2013), Aelod o band pit RHENT (Premiere Cymru 2010) , Claire Simone (Llosgi Albwm 2008), The Semantics (Albwm 2012) a llawer mwy. Mae Kieran hefyd wedi gweithio'n helaeth fel Pianydd / diddanwr Lleisiol gyfer asiantaethau Don Jones a Border Leisure tra'n parhau i ddod o hyd i amser i chwarae gyda'i fand Face Value ac ysgrifennu ei gerddoriaeth ei hun. Rhyddhaodd ei sengl a'i fideo cherddoriaeth cyntaf "Weekend Rock Star" yn 2012 a ysgrifennwyd am ei brofiadau o weithio fel diddanwr o gwmpas clybiau De Cymru.

/ Credydau Teledu DVD / Radio: Rôl "Dai Sensible" yn pennod beilot o Fontygary (BBC3), Can i Gymru (S4C), Dechrau Canu Dechrau Canmol (S4C), Twrw Yn Y Ty (S4C), DVD Magenta Live in Realworld Studios, Tŵr Dŵr fideo cerddoriaeth ar gyfer Charlotte Church, Straeon Wonderous fideo cerddoriaeth ar gyfer Magenta, Cyflwynydd i Radio Rhondda FM, sesiynau cerddoriaeth fyw i Sioe Roy Noble (BBC Radio Wales), Rhydian (S4C), fideo promo TOM.

Credydau Theatr: Rôl Chris Slade yn TOM A Story of Tom Jones, Rôl Keith yn Jackie the Musical (Gardyne Theatr, Dundee), Rôl Domestos yn Sleeping Beauty Pantomeim (New Wolsey Theatre, Ipswich), Rôl Chris yn Gweithdy TOM (Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd).

Tomas

Barnaby Southgate

Mae Barnaby yn gerddor proffesiynol gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant Cerddoriaeth, Ffilm a theatr. Mae ei waith yn amrywio o berfformio i drefnu, cyfarwyddo ac addysgu cerddoriaeth yn ogystal a cynhyrchu a gyfansoddi. Mae ei lwyddiannau diweddar yn cynnwys recordio trac sain ar gyfer 'Edmond,' gan Nina Gantz a ennillodd gwobr BAFTA, trefnu a recordio gyda Amy Wadge - ennillydd gwobr Grammy cerddoriaeth ar 'Eye of the Storm,' a 2 flynedd yn y West End yn "The Commitments" gan Jamie Lloyd yn chwarae rôl James Clifford.

Astudiodd Barnaby piano clasurol o oed cynnar yn ei ddinas enedigol Rhydychen. Roedd ei hen ewythr, Herbert Sumsion, yn gyfansoddwr adnabyddus Saesneg ac fel y cyfryw magwyd Barnaby mewn amgylchedd cerddorol gan dynnu fawr ar phrofiad ei Nain fel ffidlwaig clasurol a brofiad ei dad fel pianydd jazz. Yn ddiweddarach aeth Barnaby ymlaen i hyfforddi fel Actor yn The Oxford Drama School, cyn astudio dawn gerddorol Actor yng Ngholeg Rose Bruford.

Lloyd

Huw Blainey

Credydau Theatr:
Boy/Cricket/Uncle Hendreary yn The Borrowers (Sherman Theatre), Sebastian/Trinculo/Musician yn The Tempest (Taking Flight), Cei/Prince Frederick yn The Snow Queen (Theatre by the Lake), Boy yn The Borrowers (New Vic Theatre) Macbyrd (The Rude Mechanical Theatre Company), Lleuad yn Olau (Cwmni Theatr Arad Goch), Tyltyl yn The Blue Bird (Living Pictures)

Credydau Teledu:
Stephen Gibson yn Gwaith/Cartref (Fiction Factory Films) a 'gweitjhiwr awyddus ym mhromo rowndiau cyntaf Cwpan y Byd (S4C).

Credydau fel canwr corawl:
BBC Proms 2012 gyda'r Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Cynerdd Croeso i Gymru 2010 ar gyfer y Ryder Cup yng Nghanolfan y Mileniwm gyda Only Boys Aloud!.

Training: Rose Bruford College

Angela

Llinos Daniel

Hyfforddwyd Llinos yn Webber Douglas Academy of Dramatic Art ar ôl astudio yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru a Brifysgol Royal Holloway yn Llundain.

Credydau theatr yn cynnwys: Raslas Bach a Mawr (Theatr Bara Caws), Aberystwyth Mon Amour (Lighthouse Theatre), Before I Leave (National Theatre Wales), Cosy (Canolfan Mileniwm Cymru), Brief Encounters, She Stoops to Conquer, (Lighthouse Theatre, De America), Bedroom Farce (Black Rat Productions),The Killing of Sister George, Trojan Women (Theatr Peña), Ysbryd y Pwll, Salsa, The Butterfly Hunter, (Theatr na nÓg), The Suicide (Clwyd Theatr Cymru), Fiddler on the Roof, West Side Story (Canolfan Celfyddydau Aberystwyth Arts), Under Milk Wood, Contender (Wales Theatre Company), Macbeth Kill Bill Shakespeare (UK Premiere Tour), Hamlet (Ludlow Festival Theatre), As You Like It (Vienna English Theatre).

Credydau Teledu a Ffilm yn cynnwys: Stella, Hinterland / Y Gwyll, Demons Da Vinci, Pobol y Cwm, Stepping Up, Gwaith Cartref, Zanzibar,Torchwood, Emyn Roc a Rôl, Not Getting Any, All My Happy Friends and Very Annie Mary.

Mae Llinos wedi teithio led led America fel unawdydd a'r delynores gyda'r Black Mountain Male Chorus of Wales.

Tîm Cynhyrchu

Cynllunydd

Carl Davies

Cynllunydd Golau

Elanor Higgins

Rheolwr Cynhyrchu

Geraint Chinnock

Cynllunydd Fideo

Andy Pike

Coreograffydd

Maggie Rawlinson

Hyfforddwr Llais

Emma Stevens-Johnson

Cyfarwyddwr a Trefnydd Cerdd

Barnaby Southgate

Cynllunydd Sain

Mike Beer

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog