Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Cofrestru am Wybodaeth

Description: 

Os oes gennych ddiddordeb mewn derbyn newyddion am Theatr na nÓg a'n cynyrchiadau diweddaraf, yna cofrestrwch isod

Os ydych yn cysylltu ar ran sefydliad penodol, yna nodwch eu manylion
Drwy gofnodi eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, rydych yn cytuno i ganiatáu i Theatr na nÓg i gysylltu â chi gyda newyddion a gwybodaeth am ein digwyddiadau diweddaraf. Ni fyddTheatr na nÓg yn drosglwyddo eich gwybodaeth i sefydliadau eraill.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog