Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Crynodeg

Crynodeg

Eye of the Storm Trailer from theatr na nOg on Vimeo.

Eye of the Storm
Gan Geinor Styles ac Amy Wadge

ac mean partneriaeth â Technocamps

“when clouds fill up the sky and the rain falls on you…I won’t mind, at least I feel alive’

Premiere drama gerddorol newydd yw Eye of the Storm a fydd yn eich cyffwrdd i’r byw. Drwy gyfrwng caneuon gwreiddiol gan Amy Wadge, enillydd Gwobr Grammy (Thinking Out Loud gydag Ed Sheeran), cawn ddilyn hanes Emmie. A ddylai hi ddilyn ei breuddwyd o fod yn wyddonydd neu a ddylai hi aros adref i ofalu am ei mam? Mae hi mewn penbleth llwyr
 
Mae ganddi gyfle unigryw i wireddu ei breuddwyd o gael mynd i astudio i America, a rhaid iddi frwydro i sicrhau ei lle ar y cwrs gwyddoniaeth drwy gymryd rhan mewn cystadleuaeth STEM, gyda’i dyfais anghyffredin am egni adnewyddadwy.

Cyflwynir y stori ysbydoledig yma gan 8 o actorion sydd hefyd yn gerddorion talentog, a nhw fydd yn chwarae’r gerddoriaeth yn fyw ar y llwyfan i bob sioe.
 
Digwyddiad theatrig sy’n taflu goleuni ar berson ifanc dewr, penderfynol ond sydd eto’n llawn tosturi, ac sy’n sicr o swyno ac ysbrydoli pobl ifanc.

Mae’r cynhyrchiad hwn yn gysylltiedig â’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol, gyda rhaglen addysg wedi ei chreu gan Technocamps.

Yn addas i Gyfnod Allweddol 2 a 3.

Bydd y perfformiadau hwn yn uniaith Saesneg

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog