Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cynllun 'Ewch i Weld'

Cynllun 'Ewch i Weld'

Arian i helpu ysgolion i brofi'r celfyddydau

Mae gan Gyngor Celfyddydau Cymru gynllun ‘Ewch i Weld’ sy’n cynnig cymorth ariannol tuag at mynychu digwyddiadau celfyddydol safonol.

Mae’n bosib i ysgolion wneud cais hyd at £1000 er mwyn cy enwi hyd at 90% o gostau’r pro ad.

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais ewch i: www.arts.wales/what-we-do/creative-learning/the-all- wales-arts-and-education-programme/experiencing- the-arts/go-and-see

Nid oes dyddiad cau ar gyfer y cynllun, felly gallwch wneud cais unrhyw bryd, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny o leiaf 8 wythnos cyn y digwyddiad yr hoffech ei fynychu.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog