Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Dyddiadau

Dyddiadau

Theatr Dylan Thomas, Abertawe
Dyddiad: 20 Med - 3 Tachwedd 2017                          
Amser: 10am and 1pm Dydd Llun i dyed Gwener     
Cost: £7.50 + TAW y disgybl / oedolyn (1tocyn oedolyn am ddim i 10 disgybl)
Dyddiad Cau:  Dydd Gwener 26 Mai 2017

Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Abertawe
Dyddiad: 7 Tachwedd - 10 Tachwedd 2017
Amser: Dydd Mawrth 7.30pm, Dydd Mercher 11am & 4.30pm,
Dydd Iau 1pm & 7.30pm, Dydd Gwener 10am & 7.30pm
Cost: £12 pris llawn, £10 consesiwn, £9 ysgolion

I archebu
01792 602060
www.taliesinartscentre.co.uk

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog