Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Opsiynau

Opsiynau

Opsiwn Tornado

WEDI GWERTH MAS

Opsiwn Twister

Opsiwn Typhoon

  • Perfformiad o Eye of the Storm yn Theatr Dylan Thomas
  • adnoddau ar-lein am ddim sy'n gysylltiedig â themâu'r sioe

Opsiwn Storm

  • Perfformiad o Eye of the Storm yn Canolfan y Celfyddydau Taliesin
  • adnoddau ar-lein am ddim sy'n gysylltiedig â themâu'r sioe

Mae pob opsiwn yn costio £ 7.50 + TAW y plentyn / athro
1 tocyn athro am ddim gyda phob 10 plentyn

* Gweithdai Amgueddfa am ddim i aelodau 4site - ffoniwch Amgueddfa Abertawe ar 01792 653763 i ymuno

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog