Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Dyddiadau'r taith

Dyddiadau'r taith

Tocynnau ar gael

Edinburgh, King’s Theatre
Mawrth 17 – Sadwrn 21 Medi
0131 529 6000 | capitaltheatres.com

Theatr y Grand, Abertawe
Mawrth 24 - Sadwrn 28 Medi
01792 475715 | swanseagrand.co.uk

Portsmouth, New Theatre Royal
Mawrth 1 & Mercher 2 Hydref
02392 649000 | newtheatreroyal.com

Birmingham Hippodrome, Patrick Studio
Mawrth 8 - Mercher 9 Hydref
08443 385 000* | birminghamhippodrome.com
*Mae galwadau yn costio 4.5 ceiniog y munud a hefyd costau sylfaenol eich cwmni ffôn

Riverfront, Casnewydd
Mawrth 15 - Sadwrn 19 Hydref
01633 656757 | tickets.newportlive.co.uk

Pontio, Bangor
Mercher 23 Hydref
01248 382828 | pontio.co.uk

Canolfan y Cefyddydau Aberystwyth
Gwener 25 - Sadwrn 26 Hydref
01970 623232 | aberystwythartscentre.co.uk

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog