Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Pecynnau ysgolion

Pecynnau ysgolion

Mewn partneriaeth â Technocamps

Gellir teilwra’n pecynnau ysgolion ar gyfer disgyblion o 8 i 18 oed.
Daw pob archeb ar gyfer ysgolion â llu o bethau eraill sydd yn rhad ac am ddim. . . .

• Sesiwn Cwestiwn ac Ateb wedi’r sioe gyda’r cast*
• Gweithdy yn ôl yn yr ysgol a ddarperir gan raglen gwyddor gyfrifiadurol allgymorth Technocamps**
• Mynediad i’r app ystafell ddosbarth sy’n llawn dop o adnodau dysgu a chynlluniau gwersi.

* Mewn lleoliadau dethol neu ewch i Facebook Live ar amryw o ddyddiadau trwy gydol y daith.
** Argaeledd cyfyngedig felly archebwch yn gynnar!

Nodwch, mae hwn yn gynhyrchiad Saesneg ei iaith, ond bydd gweithdai, sesiynau Cwestiwn ac Ateb a phob adnodd yn cael eu darparu yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Adnoddau am ddim

Mae app ystafell ddosbarth newydd sbon wedi cael ei greu gan athrawon a disgyblion ac mae’n llawn adnoddau a chynlluniau dysgu. Mae yma bopeth sydd eu hangen arnoch er mwyn adeiladu rhaglen waith sy’n seiliedig ar themâu’r ddrama ac sy’n gysylltiedig â phob maes dysgu.

Mae’r app am ddim, yn hawdd i’w defnyddio ac wedi ei gynllunio i weithio ar unrhyw ddyfais, gan athrawon a disgyblion. Bydd modd i athrawon ganfod syniadau, pynciau i’w trafod a chynlluniau ar gyfer gwersi a fydd yn procio’r meddwl. Gall disgyblion ddatgloi gweithgareddau rhyngweithiol, deunyddiau y tu ôl i’r llen, gweithdai ar-lein, arbrofion gwyddonol, heriau clwb codio cyfrifiadurol a llawer, llawer mwy.

Pynciau i’w harchwilio yn y dosbarth

The show’s themes and resources cover the Welsh Government’s Areas of Learning and Experience.

* Gofalwyr ifanc
* Ynni adnewyddadwy
* Systemau tywydd eithafol
* Newid hinsawdd
* STEM
* Merched mewn Gwyddoniaeth
* Cymhwysedd Digidol
* Iechyd meddwl
* Dyfeisio a darganfod
* Cynhyrchiad Theatr
* Ysgrifennu cân ac adrodd stori

Gwybodaeth ar gyfer archebu

* Gwiriwch y wybodaeth ar gyfer y daith er mwyn dod o hyd i’r lleoliad agosaf a ffoniwch y swyddfa archebu tocynnau ar y rhif a ddarperir.

* Gofynnwch i’r lleoliad am yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer pecynnau ysgol penodol ac archebwch y perfformiad.

* Peidiwch ag anghofio trefnu cludiant unwaith y bydd yr archeb wedi ei chadarnhau. Gwiriwch gyda’r lleoliad am fannau y gall y bws eich gadael.

* Wedi i’r archeb gael ei chadarnhau, byddwn mewn cysylltiad â chi er mwyn trefnu gweithdy Technocamps yn eich ysgol ar ddyddiad y bydd yn gyfleus i chi.

* Byddwch hefyd yn derbyn pecyn ar ôl archebu o wybodaeth ddefnyddiol a gynlluniwyd er mwyn sicrhau fod eich taith yn un hwylus.

* Wedi’i gynnwys, yn y pecyn hwn bydd cod arbennig a fydd yn rhoi mynediad i chi i’r app ystafell ddosbarth. Bydd ar gael o fis Gorffennaf ymlaen.

* Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar gyfer Theatr na nÓg, ffoniwch ni ar 01639 641 771.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.