Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Archebu ar lein- Eye of the Storm

Bydd y perfformiadau yn uniaith Saesneg

Pris pob pecyn yw £7.50 + TAW y disgybl/oedolyn 1 oedolyn yn rhad ac am ddim gyda phob 10 plentyn
1 oedolyn yn rhad ac am ddim gyda phob 10 plentyn. Bydd unrhyw oedolion ychwanegol yn cael ei godi £ 7.50 + TAW y pen.

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal