Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Tîm Creadigol

Tîm Creadigol

Tîm creadigol a cast ar gyfer perfformiadau yn Hong Kong

Cast

Emmie

Rosey Cale

Mae Rosey Cale yn actores ac yn gantores/gyfansoddwraig canu gwlad a phop o Sir Benfro, De Cymru.

Cafodd Rosey ei hyfforddi ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac yn fuan wedi hynny, rhyddhaodd ei EP gyntaf, ‘Creating Images’. Mae ei cherddoriaeth wedi ei ysbrydoli gan ganu gwlad ond mae ei gynhyrchiad cyfoes a’i ddylanwadau pop yn apelio at ffans Taylor Swift, Sara Bareilles a Kelsea Ballerini.

Wedi iddi actio’n broffesiynol am y tro cyntaf yng nghynhyrchiad Theatr na nÓg, Just Jump (2017 a 2018,) chwaraeodd Rosie y brif ran, Ernie yn y sioe gerdd lwyddiannus, Eye Of The Storm.

Angela

Llinos Daniel

Hyfforddodd yr actores a’r delynores, Llinos Daniel yn Academi Celfyddyd Ddramatig Webber Douglas wedi iddi astudio Cerddoriaeth a Drama ym Mhrifysgol Holloway, Llundain.

Credydau Theatr: Little Red Riding Hood (theatr y Sherman), The Ghost of Morfa Colliery, Salsa, The Butterfly Hunter, (Theatr na nÓg), 35 Times (Mercury Theatre Wales), Raslas Bach a Mawr (Theatr Bara Caws), Aberystwyth Mon Amour (Lighthouse Theatre), Before I Leave (National Theatre Wales), Cosy (Wales Millennium Centre), Brief Encounters, She Stoops to Conquer, (Lighthouse Theatre, South America), Bedroom Farce (Black Rat Productions), The Suicide (Clwyd Theatr Cymru), Fiddler on the Roof, West Side Story (canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth), Macbeth - Kill Bill Shakespeare (UK Premiere Tour).

Karen

Caitlin McKee

Cafodd Caitlin ei hyfforddi yn y celfyddydau perfformio yng Ngholeg y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin ac ym Mhrifysgol Wilkes, Pennsylvania cyn iddi fynd ymlaen i astudio MA mewn Theatr Gerddorol yn y Coleg Drema a Cherddoriaeth Frenhinol. Yno, derbyniodd wobr The Worshipful Livery Company of Wales - Rhagoriaeth mewn theatr Gerddorol.

Credydau Teledu a Theatr: Warren (BBC1), Eye of the Storm (Theatr na nÓg), My Lands Shore (All Star Productions), Cysgu’n Brysur (Arad Goch), A Tribute to Dame Shirley Bassey, Casualty (BBC).

Mr Church / Chris

Kieran Bailey

Mae Kieran yn actor a cherddor sy’n ymddiddori mewn offerynnau taro. Mae wedi recordio, chwarae a theithio gyda llawer o enwau adnabyddus yn y byd cerddorol ac wedi gweithio’n broffesiynol yn y theatr am nifer o flynyddoedd.

Credydau cerddorol: Charlotte Church EP 1,2,3 and 4 Rhydian Roberts (X Factor), Steve Balsamo, Magenta (yr Albwm Orau a’r Band Byw Gorau yng Ngwobrau’r CRS,) Mabon gan Jamie Smith (Taith Ewropeaidd,) Siôn Russell Jones (Taith y DU)

Credydau theatr: Y Bluen Wen, TOM: A story of Tom Jones (Theatr na nÓg) Jackie the Musical (Gardyne Theatre, Dundee), Sleeping Beauty (New Wolsey Theatre, Ipswich), TOM Workshop (Wales Millennium Centre).

Tomos (a Cyfarwyddwr a Trefnydd Cerdd)

Barnaby Southgate

Mae Barnaby yn gerddor proffesiynol a chanddo dros 10 mlynedd o brofiad yn y diwydiant cerddoriaeth, ffilm a theatr. Mae ei waith yn amrywio o Berfformio, Trefnu, Arwain, Cyfarwyddo Cerddoriaeth i Ddysgu, Cynhyrchu a Chyfansoddi. Astudiodd Barnaby y piano clasurol o oed cynnar cyn hyfforddi fel actor yn Ysgol Ddrama Rhydychen cyn astudio Actio Cerddorol yng Ngholeg Rose Bruford.

Credydau: recordio ar dâp sain ffilm Nina Gantz, Edmond a enillodd wobr BAFTA, trefnu a recordio cerddoriaeth yr enillydd Grammy, Amy Wadge ar gyfer Eye of The Storm, The Commitments gan Jamie Lloyd lle y chwaraeodd ran James Clifford.

Walt

Dan Carter-Hope

Mae Dan yn actor a cherddor a ymddangosodd yn y pum Pantomeim Rock n’ Roll yn y New Wolsey Theatre. Cyn hyn, ysgrifennodd a pherfformiodd sioeau comedi gwyddonol ar gyfer Amgueddfa Wyddonol Llundain fel rhan o’r grŵp Punk Science gan gyfrannu at dri llyfr a chyd-gyflwyno 13 pennod o "Scien-Trific" ar gyfer y Discovery Channel.

Credydau Ffilm a Theatr: Made in Dagenham (Queens Theatre Hornchurch), Our Blue Heaven (New Wolsey Theatre), Only Fools-The Cushty Dining Experience, Frank & Mary, Sleep Tight, The Furred Man.

Lloyd

Dan Miles

Cafodd Dan ei hyfforddi yn y Mountview Academy of Theatre Arts ac mae’n aml yn teithio’n rhyngwladol fel aelod o Frankie’s Guys: A Celebration of Frankie Valli and the Four Seasons.

Credydau Theatr: Word Gets Around (RCT Theatres), The All Male Iolanthe, The All Male Mikado, Peter Pan Children of Eden (Union Theatre London) Grease, Princess Phylida’s Fortnight (Tristan Bates Theatre), Hansel & Gretel (Theatr y Gate Caerdydd) Jack & The Beanstalk (Theatrau RhCT.)

Griff / Ched

Dan Bottomley

Mae Dan yn actor, ysgrifennwr, cerddor ac yn gynllunydd sain a gafodd ei hyfforddi yn yr Academy of Live and Recorded Arts (ALRA).Mae wrth ei fodd yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf gyda Theatr na nÓg yn Hong Kong.

Credydau Theatr: Moll Flanders (Colchester Mercury), Oberon's Cure (Rude Mechanicals Theatre Co.); The Demon 
Headmaster (BEAM Festival 2018/Theatre Royal Stratford East); Sleeping Beauty, Aladdin (City Varieties Music Hall); The Ladykillers, Hello, Dolly!, Single 
Spies, Lady Windermere’s Fan, A Chorus Of Disapproval (Pitlochry Festival Theatre), Cinderella (Theatr Clwyd Cymru); Pinocchio (Hiccup/Derby Theatre a 
Leicester Curve); The Ballad of Rudy (Goblin), Hamlet (Young Shakespeare Co.). 


Tîm Cynhyrchu

Rheolwr Llwyfan

Alison Palmer

Rheolwr Cynhyrchu

Geraint Chinnock

Cynllunydd

Carl Davies

Cynllunydd Fideo

Andy Pike

Cynllunydd Sain

Mike Beer

Cyfarwyddwr a Trefnydd Cerdd

Barnaby Southgate

Gweithredwr Sain

Matt Gibson

Awdur

Cerddoriaeth a Geiriau

Amy Wadge

Yr enillydd Grammy Amy Wadge yn un o gyfansoddwyr caneuon cyfoes mwyaf toreithiog y DU. Mae llwyddiant mwyaf nodedig Amy hyd yn hyn o ganlyniad i'w phartneriaeth ysgrifennu hirsefydlog gydag Ed Sheeran. Cân Amy ac Ed, Thinking Out Loud, oedd y drydedd sengl oddi ar ail albwm Sheeran, a enwebwyd teirgwaith am Grammy, sef X (Multiply). Aeth i Rhif 1 yn Siart y DU ym mis Tachwedd 2014 ar ôl treulio 19 wythnos yn y 40 uchaf, gan dorri'r record ar gyfer y daith hiraf erioed i'r brig. Yn agosach at adref, mae Amy wedi ennill yr Artist Benywaidd Gorau yng Ngwobrau Cerddoriaeth Cymru ddwywaith, y tro cyntaf wrth drechu Charlotte Church a'r ail ar y blaen i Cerys Matthews. Yn fwy diweddar mae hi wedi hudo cynulleidfaoedd teledu gyda'i thrac sain swynol ar gyfer drama'r BBC, Un Bore Mercher.

Geinor Styles

Yn 1988 treuliodd yr haf yn dysgu drama yng Nghaliffornia, ac yna aeth i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru i ddilyn cwrs rheoli llwyfan. Graddiodd yn 1991 a bu'n gweithio gyda Dalier Sylw cyn ymuno â Theatr Gorllewin Morgannwg (sydd bellach ynTheatr na nÓg) fel eu rheolydd llwyfan preswyl. Yn 1996 cafodd y cyfle i gyfarwyddo Spam Man yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala i Dalier Sylw. Daeth yn gyfarwyddyd artistig i Theatr na nÓg yn1998, ac ers hynny mae wedi cyfarwyddo dros ddeg ar hugain o gynyrchiadau ar gyfer y cwmni - o Cyrano i Cider gyda Rosie, o sioe am wyddonydd esblygiadol i sioe gerdd am ganwr poblogaidd o’r cymoedd. Mae Geinor wedi ysgrifennu 13 o ddramâu ac maen nhw’n cael eu perfformio o Bracla i Brasil.

Cyfarwyddwr

Geinor Styles

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog