Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Geoff Cripps

Cadeirydd

Ganwyd Geoff ym Mhontllanffraith yng Nghwm Sirhoyw a caodd ei addysgu yn Ysgol Gramadeg Technegol Ponllanffraith, Prifysgol Abertawe ac yna UWIST yng Nghaerdydd.

Mae ei gyrrfa yn cynnwys gweithio i Gwyl Gerddi Cymru fel Swyddog Cyswllt Gymunedol, Cydlynydd Codi Arian i Actionaid Wales & West Midlands, y Swyddog Datblygu'r Celfeddydau cyntaf Cyngor Sir Blaenau Gwent, Cyfarwyddydd Datblygiadau cyntaf Trac - Asiant Datblygu Gweithgareddau Gwerin yn Nghymru ac o Hydref 2003 hyd at Mehefin 2014 - Cyfarwyddydd Asrtistig cyntaf Theatrau Rhondda Cynon Taf.

Mae gan Geoff diddordeb mawr yn cerddoriaeth gwerin ac yn gyfrifol am drefnu nifer o clybiau a gwyliau gwerin dros y flynyddoedd. Yn yr 1980au, roedd Geoff yn gynhyrchydd a cyflwynydd ar y rhaglen “Folk On Monday” ar BBC Radio Wales. Mae Geoff yn perfformio ac yn recordio gyda grwp gwerin Allan yn y Fan.

Ar hyn o bryd, Mae Geoff yn aelod o bwrdd rheoli Creu Cymru a Theatr y Fenni.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.