Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Geraint Chinnock

Rheolwr Cynhyrchu

Wedi iddo raddio a gweithio yn Adran Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth, fe ddychwelodd Geraint adre i Ynysybwl i weithio yn Ysgol Gyfun Rhydfelen, ei hen ysgol ac yng Nghanolfan Dysgu Gydol Oes fel Technegydd y Theatr.

Yn 2008 benderfynodd i ddilyn ei yrfa fel Rheolwr Llwyfan. Mae e wedi gweithio gyda nifer helaeth o gwmniau theatr yn cynnwys Cwmni Rhosys Cochion, Canolfan Celfyddydau Aberystwyth, Arad Goch, Cwmni Theatr Cymru, Cwmni Martyn Geraint, Downtown Productions, National Theatre Wales a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae Geraint hefyd wedi teithio America gyda Black Mountain Male Chorus of Wales fel aelod o’r côr a Rheolwr Llwyfan.

Fe ddechreuodd Geraint weithio gyda Theatr na nÓg ar "Gluscabi". Ers hynny, mae e wedi gweithio ar sawl cynhyrchiad yn cynnwys "Yr Arandora Star"; "Chwedlau Aesop" (taith ysgolion a thaith DU) a "Salsa".

Daeth Geraint yn Rheolwr Cynhyrchu Theatr na nÓg yn 2012 ac ers ni, mae e wedi gweithio ar "Tom"(Gweithdy a thaith DU); "Y Gelyn Cudd: "Ysbryd Y Pwll"; "Yr Arandora Star"(taith); "Gwobr y Gwenyn Gweithgar"(taith DU) a "Gofynwch Wrth Wallace"(taith ysgolion a theatrau).

Mae Geraint yn mwynhau rhedeg, canu a chefnogi tim rygbi Pontypridd.

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal