Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Sylwadau

Sylwadau

"Cynhyrchiad gwych! y plant (a'r staff) wedi mwynhau'n are. Roedd y set a'r hill effeithiau yn cads sylw'r plant. Roedd y plant eisiau dysgu may am yr anturiaethwr yn dilyn y cynhyrchiad. Diolch o Galon."
Ysgol I. D. Hooson

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.