Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Sylwadau

Sylwadau

"Cynhyrchiad gwych! y plant (a'r staff) wedi mwynhau'n are. Roedd y set a'r hill effeithiau yn cads sylw'r plant. Roedd y plant eisiau dysgu may am yr anturiaethwr yn dilyn y cynhyrchiad. Diolch o Galon."
Ysgol I. D. Hooson

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Copyright © Theatr NaNog.
Designed by Hoffi using Drupal