Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Gwobr Dysgu Creadigol Carolyn Davies

Gwobr Dysgu Creadigol Carolyn Davies

Bob blwyddyn, mae yna dysgu hudolus yn digwydd mewn ystafelloedd dosbarth ar draws De Cymru. Mae athrawon a disgyblion uchelgeisiol yn creu prosiectau ysbrydoledig yn seiliedig ar themâu cynyrchiadau Theatr na nÓg a’u hadnoddau addysgu ar-lein. Er côf am cyn Athrawes Ymgynghorol Celf a Drama y Sir a chyn-gadeirydd bwrdd Theatr na nÓg, Carolyn Davies, hoffen ni cydnabod yr holl ymdrechion creadigol yma a’u dathlu am y tro cyntaf gyda chystadleuaeth a seremoni wobrwyo. I gymryd rhan mae angen i chi gyflwyno disgrifiad 500 gair a fideo byr am eich prosiectau dosbarth.

‘Carolyn was fuelled by the idea that every child had a right to see and experience the arts, and she put the child’s experience right at the heart of our work. She advised us and encouraged us to make the most relevant and vital theatre for our young audiences.’
- Geinor Styles, Cyfarwyddydd Artistig Theatr na nÓg

PWY ALL GYMRYD RHAN?
Ydych chi'n athro dosbarth a drefnodd i ddod i weld Heliwr Pili Pala? Os ydych yn gweithio ar unrhyw weithgaredd ystafell ddosbarth sy'n gysylltiedig â'r ddrama neu ei themâu, yna cynigiwch enw eich dosbarth ar gyfer gwobr. Cofiwch gofnodi eich prosiect ar ffurf fideo wrth i chi fwrw ymlaen a pheidiwch ag anghofio edrych ar ein adnoddau ddi-dâl am ysbrydoliaeth! Rhowch gynnig fel dosbarth, nid ysgol, a sylwch y gall nifer o ddosbarthiadau yn yr un ysgol roi cynnig arni.

SUT YDW I'N CYMRYD RHAN?
- Llenwch y ffurflen ar-lein isod erbyn dydd Gwener 14 Chwefror 2020 i ddangos i ni yr hyn yr ydych wedi bod yn ei wneud.
- Bydd panel o feirniaid, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol o'r sectorau Celfyddydau, Amgueddfeydd a Threftadaeth, ac Addysg yn dewis rhestr fer o'u hoff brosiectau.
- Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn cael gwybod erbyn dydd Llun 2 Mawrth 2020 a ydynt wedi cyrraedd y rhestr fer. Bydd dosbarthiadau llwyddiannus yn cael eu gwahodd i fynychu seremoni wobrwyo unigryw gyda'u teuluoedd ddydd Mercher 18 Mawrth.
- Yn y seremoni wobrwyo bydd y prosiectau ar y rhestr fer yn cael eu dangos a chaiff enillydd cyffredinol ei gyhoeddi a bydd yn derbyn llu o wobrau cyffrous.

BETH GALLWYCH CHI ENNILL?
- Bydd hoff brosiect y beirniaid yn ennill: Plac gwobrwyo i arddangos yn eich ysgol
- Arian gwobr a roddwyd gan ein noddwyr Carr, Jenkins and Hood Accountants.
- Taith am ddim i Plantasia.
- Gweithdy côdio am ddim gan addysgwyr arloesol Technocamps 

CEREMONI GWOBRWYO
Dydd Mercher 18 o Fawrth 2020 | 4.30pm | Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Diwrnod cau i ymrestri: Dydd Gwener 14 o Chwefror 2020

Noddir Gwobr Carolyn Davies 2019 yn garedig gan y Cyfrifwyr Carr, Jenkins and Hood Accountants. Roddwyd gwobrau ychwanegol yn garedig gan Plantasia a Technocamps. Gyda diolch i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau am gynnal y digwyddiad.

Gwobr Dysgu Creadigol Ffurflen Cais

Dywedwch wrthym am eich prosiect mewn heb fod yn fwy na 500 o eiriau
Anfonwch fideo byr atom (5 munud ar y mwyaf) yn dangos yr hyn yr ydych wedi bod yn ei wneud. || CAM 1 || Ewch i wetransfer.com ac ychwanegu eich ffeil fideo at y blwch a ddarperir. || CAM 2 || Yn y blwch 'e-mail to', teipiwch 'drama@theatr-nanog.co.uk'. || CAM 3 || Yn y blwch 'message', teipiwch enw eich ysgol a rhif eich dosbarth || CAM 4 || Pwyswch 'transfer'. Rhaid i faint y ffeil fod yn ddim mwy na 2GB a dylai fod o fath mp4. Am help yn llwytho eich fideo, cysylltwch â ni ar 01639 641771.
Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych chi'n rhoi caniatâd i Theatr na nÓg sgrinio'ch ffilm yn y seremoni wobrwyo. Pe bai un o'r cynigion yn buddugol, caniateir y cymryd o luniau, fideos a clipiau llais ohonoch chi yn y seremoni a'r defnyddd o bob un o'r uchod ar gyfer cyhoeddusrwydd, codi arian neu ddibenion eraill i helpu i gyflawni nodau Theatr na nÓg. Gallai hyn gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i), yr hawl i'w defnyddio yn eu cyhoeddusrwydd printiedig ac ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, datganiadau i'r wasg a cheisiadau cyllido.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.