Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog

Gwobr Dysgu Creadigol Ffurflen Cais

Dywedwch wrthym am eich prosiect mewn heb fod yn fwy na 500 o eiriau
Anfonwch fideo byr atom (5 munud ar y mwyaf) yn dangos yr hyn yr ydych wedi bod yn ei wneud. || CAM 1 || Ewch i wetransfer.com ac ychwanegu eich ffeil fideo at y blwch a ddarperir. || CAM 2 || Yn y blwch 'e-mail to', teipiwch 'drama@theatr-nanog.co.uk'. || CAM 3 || Yn y blwch 'message', teipiwch enw eich ysgol a rhif eich dosbarth || CAM 4 || Pwyswch 'transfer'. Rhaid i faint y ffeil fod yn ddim mwy na 2GB a dylai fod o fath mp4. Am help yn llwytho eich fideo, cysylltwch â ni ar 01639 641771.
Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych chi'n rhoi caniatâd i Theatr na nÓg sgrinio'ch ffilm yn y seremoni wobrwyo. Pe bai un o'r cynigion yn buddugol, caniateir y cymryd o luniau, fideos a clipiau llais ohonoch chi yn y seremoni a'r defnyddd o bob un o'r uchod ar gyfer cyhoeddusrwydd, codi arian neu ddibenion eraill i helpu i gyflawni nodau Theatr na nÓg. Gallai hyn gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i), yr hawl i'w defnyddio yn eu cyhoeddusrwydd printiedig ac ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, datganiadau i'r wasg a cheisiadau cyllido.

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog