Ieithoedd

Na nOg logo

Theatr NaNog
Cast a'r Criw

Cast a'r Criw

Cast

Edie, Dorothy, Olive Nicholl

Caryl Morgan

Daw Caryl o Abertawe, ac fe gafodd ei hyfforddi yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Mae'n Actores Gyfaill gyda Clwyd Theatr Cymru, lle mea ei chredydau'n cynnwys Boeing Boeing, A Doll’s House, Roots, Arcadia a The Cherry Orchard.

Mae ei gwaith theatr mwyaf diweddar yn cynnwys: Dyled Eileen (Theatr Genedlaethol), Sherman Swingers (Sherman Cymru), A Letter from Shakespeare (GradCo), A Oes Heddwch? (Cwmni Theatr 3D) ac mae wedi datblygu cynhrychiad newydd Peter Karrie, sef Rasputin, Ripples to Revolution.

Mae ei gwaith radio yn cynnwys: And Quiet Flows the Don, Making Perfume a Dammed ar gyfer BBC Radio 4 a Dyddiau Hope Street i BBC Radio Cymru.

Mae ei gwaith sgrin yn cynnwys: Being Human (BBC3) A470 (ITV Wales) a Mabel (Spinning Head Productions).
Treuliodd Caryl dair blynedd yn chwarae cymeriad ‘Izzy Evans’ yn y gyfres sebon boblogaidd Pobol y Cwm ar S4C.

John, Bill May

Chris Kinahan

Yn wreiddiol o Hendy-Gwyn, Sir Caerfyrddin, Mae Chris nawr yn byw yn Glasgow. Graddiodd Chris gyda ByC (Anrh) mewn Actio o Brifysgol Y Drindod Dewisant yn 2009. Mae ei waith theatr yn cynnwys 'Y Gelyn Cudd' , 'Gluscabi' (Theatr na nÓg), Sioe un dyn hynod o lwyddiannus 'The Love of a Clown' (Edinburgh Fringe) a 'Ma Bili'n Bwrw'r Bronco' (Theatr na nÓg / Canolfan Mileniwm Cymru). Mae ei waith teledu yn cynnwys 'Rownd a Rownd' (Rondo).

Fred, Glenys

Jack Quick

Mae Jack yn 20 mlwydd oed, ac yn byw gyda'i rieni ym mhentre hyfryd Glyn-nedd. Mynychodd Ysgol Gymraeg Glyn-nedd ac yna aeth ymlaen i Ysgol Gyfun Ystalyfera hyd at Lefel A. Yna, aeth i Goleg Gorseinon i astudio cwrs actio am flwyddyn cyn cael ei swydd gyntaf yn actio'n broffesiynol gyda ni yma yn Theatr na nÓg gan gymryd rhan yn y sioe i ysgolion sef 'Gwobr y Gwenyn Gweithgar.' Fe wnaeth e hefyd gymryd rhan yn y ddrama 'Ysbryd y Pwll' yn yr Hydref.

Bubble; Private Wiggs

Ceri Phillips

Wedi ei eni a'i fagu yn Nhreforys ger Abertawe, mynychodd Ceri Ysgol Gynradd y Lon Las ac yna Ysgol Uwchradd Gwyr. Wedi gorffen ei addysg, aeth yn syth i fyd actio gan ymddangos yn y comedi Coming of Age ar BBC 3. Aeth ymlaen i ymddangos ar Casualty, hefyd ar y BBC, ac yna Dau Dy a Ni (S4C). Mae e hefyd wedi ymddangos mewn drama lwyfan Whose Coat is That Jacket - gyda chwmni Ffrapetsus.
Dyma fydd y tro cyntaf i Ceri weithio gyda ni.

Tîm Cynhyrchu

Cynllunydd

Gwyn Eiddior

Cyfansoddwr

Jak Poore

Cynllunydd Goleuo

Elanor Higgins

Stage manager

Lisa Briddon

Rheolwr Cynhyrchu

Geraint Chinnock

Awdur

Geinor Styles

Cyfarwyddwr

Phylip Harries

Croeso | Welcome

Gyda'ch cefnogaeth chi, gallen neud lot mwy.

Helpwch ni i danio dychymyg cenedl

With your support, we can do more.

Help us ignite the imagination of the nation

Mae Theatr na nÓg yn elusen gorfrestredig yng Nghmru a Lloegr
(515903) ac yn gwmni cyfyngedig drwy warrant.
Theatr na nÓg is a charity registered in England and Wales
(515903) and a company limited by guarantee.

Lawrlwythwch ein app

Lawrlwythwch ein app dysgu creadigol ar gyfer y dosbarth a'r cartref!

Download on the App storeGet it on Google play

O ein blog